Tinjau bahagian pengurusan, pentadbiran kem. Kesihatan

Oleh Yusrin Junaidi
Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 MAC – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat mengadakan lawatan tidak berjadual ke Kementerian Kesihatan.

Keberangkatan Baginda Sultan dijunjung oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar. Turut hadir ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah.

Pada keberangkatan lawatan tidak berjadual itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah berkenan meninjau beberapa bahagian di kementerian tersebut antaranya ialah Bahagian Toksilogi, Jabatan Perkhidmatan Saintifik, Bahagian Kimia Makanan, Jabatan Dasar dan Perancangan, Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan, Bahagian Pengurusan Estet dan Perkembangan Projek dan banyak lagi.

Semasa lawatan tersebut, Baginda Sultan turut berkenan beramah mesra bersama pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan dan seterusnya mendengar sembah penerangan mengenai tugas yang dijalankan dan kemudahan yang terdapat di bangunan tersebut.

Sejurus selepas lawatan, Baginda Sultan kemudiannya berkenan mengurniakan titah di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan yang dihadiri oleh pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan mengurniakan titah semasa lawatan berkenaan.
Baginda ketika berkenan menerima sembah penerangan daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan semasa lawatan tidak berjadual ke Kementerian Kesihatan, kelmarin.
Baginda Sultan semasa berkenan berinteraksi bersama kakitangan semasa lawatan tersebut.
Baginda Sultan berkenan meninjau salah sebuah ruang pejabat Kementerian Kesihatan.