Tinjau vaksinasi pelajar

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 NOV – Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman petang kelmarin berkesempatan meninjau perlaksanaan Program Vaksinasi Kebangsaan (PVK) bagi para pelajar dari persekolahan Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah (ITQSHHB) yang berlangsung di Pusat Vaksinasi Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah.

Turut hadir ialah Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim dan Timbalan Setiausaha Tetap di KHEU, Haji Mohd Serudin bin Haji Timbang.

Seramai 1,431 orang pelajar dari Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, 305 orang pelajar dari ITQSHHB dan 139 orang pelajar dari Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah telah menerima suntikan vaksin kelmarin.

Sepanjang program tersebut, pemberian suntikan dos pertama vaksin Pfizer-BioNTech untuk pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun itu telah berjalan dengan lancar.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama semasa meninjau PVK bagi pelajar sekolah Arab dan ITQSHHB, kelmarin.