Titik beratkan kualiti pendidikan

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 OKT – Pendidikan merupakan sesuatu yang amat dititikberatkan dalam Islam, bahkan menjadi satu kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh setiap insan untuk belajar dan menuntut ilmu, tidak kira lelaki atau perempuan, dewasa mahu pun kanak-kanak.

Pendidikan berkualiti meliputi dua fokus utama iaitu menerapkan ajaran Al-Quran dan As-Sunah dan pendidikan sepanjang hayat yang menerapkan perkembangan jati diri seorang pelajar dalam kemahiran kehidupan.

Perkara itu ditekankan oleh Guru, Unit Rohani, Jabatan Pendidikan Kokurikulum, Kementerian Pendidikan, Awang Muhammad Fatin Abdul Rahman bin Kifli dalam Tazkirah Subuh bertajuk Pendidikan Berkualiti Teras Kecemerlangan Pelajar pada Program Masjidku Makmur Negara Berkat minggu ini di Masjid Omar ‘Ali Saifuddien, di ibu negara. Menurutnya lagi, untuk mencapai pendidikan berkualiti ini bermula daripada guru yang cemerlang, terutamanya guru-guru yang mencontohi peribadi Rasulullah SAW, yang mampu mendidik umat dan mengamalkan apa yang diajarkan kepada murid dan pelajarnya.

Hadir bersama-sama jemaah masjid menjayakan program tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud; Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof; Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan) Kementerian Hal Ehwal Ugama, Haji Mohd Serudin bin Haji Timbang dan Pemangku Pengarah, Jabatan Pendidikan Kokurikulum, Kementerian Pendidikan, Awang Mohamed Jais bin Haji Abdul Rahman.

Yang Berhormat Menteri di JPM semasa bersama-sama jemaah menunaikan sembahyang fardu Subuh sebelum tazkirah berlangsung.