Tunaikan tarawih, tadarus bersama keluarga di rumah

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 APRIL – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Ugama hari ini mengumumkan pelanjutan penutupan sementara masjid, surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara bermula 21 hingga 27 April ini.

Penutupan sementara ini termasuklah pada hari-hari pertama bulan Ramadan, yang mana masjid, surau dan balai-balai ibadat lazimnya akan mengadakan sembahyang Sunat Tarawih berjemaah dan bertadarus Al-Quran.

Justeru, Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) memutuskan supaya orang ramai menunaikan sembahyang Sunat Tarawih dan tadarus Al-Quran di rumah masing-masing bersama keluarga sahaja.

Perkara ini dijelaskan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman pada Sidang Media bagi Status Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan hari ini.

Menurut Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama, penutupan sementara yang dilanjutkan selama seminggu ini adalah disebabkan terdapatnya kekhuatiran mengenai bahaya jangkitan COVID-19 di negara ini.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama semasa berucap pada Sidang Media bagi Status Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, kelmarin. – Gambar oleh Syahmi Hassan
Pelanjutan penutupan masjid, surau, balai-balai ibadat termasuk minggu pertama bulan Ramadan, justeru orang ramai digalakkan untuk menunaikan ibadah sembahyang Sunat Tarawih dan tadarus Al-Quran di rumah masing-masing bersama ahli keluarga sahaja. – Gambar oleh Muiz Matdani

“Ketetapan penutupan sementara ini dibuat dalam Mesyuarat Khas MUIB pada Sabtu yang lepas berdasarkan keterangan daripada Kementerian Kesihatan berhubung keperluan meneruskan langkah-langkah membendung penularan jangkitan wabak COVID-19.

Selain itu, ketetapan yang dibuat ini juga adalah berpandukan hukum syarak mengenainya sebagaimana yang difatwakan dalam Fatwa Mufti Kerajaan bil. 02/2020.

“Orang ramai hendaklah mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan ‘Guidelines on Mass Gatherings, Social Events, Meetings or Training Sessions’ pada 18 April lalu,” tegasnya.

Penutupan sementara yang sudah memasuki minggu ke-6 ini juga tambahnya akan memasuki bulan Ramadan, di mana, semasa bulan Ramadan, masjid-masjid lazimnya akan diisikan dengan sembahyang Sunat Tarawih dan bertadarus Al-Quran bagi menyemarakkan malam-malam Ramadan dengan amal ibadat dan kebajikan.

“Kita sedia memahami bahawa penutupan sementara masjid, surau dan balai-balai ibadat adalah sebahagian daripada langkah-langkah penting yang sedang dikuatkuasakan dalam usaha menghindari bahaya wabak COVID-19 seterusnya untuk memelihara keselamatan, kesejahteraan dan kebajikan kita sekalian di negara ini,” tambahnya.

Justeru, Yang Berhormat Pehin menyarankan kepada semua penduduk di negara ini khususnya umat Islam agar terus bersabar dan meningkatkan semangat mematuhi arahan-arahan atau panduan serta nasihat daripada pihak yang berkuasa terutama sekali Kementerian Kesihatan demi kepentingan bersama.

“Semoga dengan kesabaran kita itu, Allah akan merahmati dan kita akan segera terkeluar daripada wabak ini sepenuhnya,” tambahnya.

Yang Berhormat Pehin seterusnya menambah, “Apabila seorang Muslim dapat mengumpulkan dua keutamaan di bulan Ramadan secara sempurna iaitu dengan berpuasa di siang hari dan menghidupkan malamnya dengan sembahyang serta membaca Al-Quran, Allah SWT berhak untuk memberikan keampunan kepadanya dan pada hari kiamat kelak mencapai hisab yang ringan kerana ibadah puasa dan membaca Al-Quran akan dapat memberikan manfaat kepadanya.”