UBD capai ranking 233 dunia

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 SEPT – Universiti Brunei Darussalam (UBD) berjaya untuk mengekalkan kedudukannya pada 2020 dalam kumpulan jalur 351-400 menurut pengumuman daripada Times Higher Education (THE) World University Rankings.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh UBD, di sini, UBD memasuki THE World University Rankings buat kali pertama pada dua tahun dahulu dalam jalur 401-500.

Pada 2021, UBD juga menyaksikan peningkatan dan pembaikan yang signifikan dalam impak dan kualiti petikan penyelidikan, di mana menyaksikan pergerakan daripada ranking dunia 311 pada 2020 kepada 268 pada 2021 dan mencapai ranking tinggi iaitu 233 pada 2022.

Perkembangan juga dapat disaksikan dari segi jumlah penerbitan setiap kakitangan, kedoktoran dianugerahkan, jumlah pelajar antarabangsa, nisbah kakitangan pelajar dan pendapatan industri. Ranking berkenaan menempatkan UBD dalam kalangan universiti yang terkenal dan ternama di seluruh dunia, jelas UBD lagi.

UBD juga ditempatkan di kedudukan ke-4 dalam ASEAN selepas National University Singapore, Nanyang Technological University di Singapura dan Universiti Malaya di Malaysia.

UBD juga menyaksikan peningkatan dan pembaikan yang signifikan dalam impak dan kualiti petikan penyelidikan, di mana ranking UBD menduduki tempat 233 pada 2022. – Gambar serahan UBD

THE World University Rankings merupakan salah satu ranking universiti yang paling berpengaruh di dunia dan digunakan secara meluas oleh kebanyakan universiti terbaik dunia, industri dan agensi-agensi kerajaan serta bakal-bakal kakitangan dan pelajar.

Ia juga dianggap sebagai sebuah sistem yang objektif, mantap dan telus yang digunakan sebagai carta prestasi global yang menilai universiti-universiti yang intensif penyelidikan bagi keseluruhan misi utama mereka termasuk pengajaran, penyelidikan, pengaruh penyelidikan, pemindahan ilmu pengetahuan dan pandangan antarabangsa. UBD juga ditempatkan dalam kedua-dua, Quacquarelli Symonds (QS) dan THE World University Ranking, iaitu satu mercu tanda penting bagi universiti yang berusia 36 tahun berkenaan.

UBD dibimbing dan dipandu oleh titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor UBD semasa Majlis Konvokesyen UBD ke-29 pada 2017, yang menyeru bagi pembaikan berterusan dalam penyelidikan dan inovasi khususnya yang melibatkan kolaborasi dengan universiti-universiti lain dan agensi-agensi relevan, iaitu termasuk kerajaan dan sektor swasta.

Baginda Sultan juga menekankan pentingnya aktiviti-aktiviti penyelidikan yang menyumbang kepada pengayaan ilmu pengetahuan dan yang membantu untuk membangunkan pertumbuhan ekonomi negara. UBD percaya bahawa dialog dan kolaborasi berterusan dengan universiti-universiti, agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan komuniti memudahkan pemindahan teknologi dan latihan hands-on bagi pelajar, membuka peluang bagi graduan dan ahli akademik untuk meneroka usaha sama pengkomersialan.

Hubungan aktif UBD dengan rakan agensi-agensi dan industri Brunei serta antarabangsa merupakan ciri utama kurikulum GenNEXT, bagi memastikan pelajar-pelajar menerima latihan pekerjaan relevan-industri, pengalaman dan persijilan diiktiraf industri, memaksimumkan potensi pekerjaan mereka menerusi pembelajaran pengalaman dunia sebenar.

Kolaborasi dengan rakan kongsi universiti dan industri telah menyumbang kepada pengiktirafan antarabangsa UBD di mana pencapaian terkininya termasuk menerima Clarivate South and Southeast Asia Innovation Award. Anugerah itu adalah berasaskan analisis ciptaan dan jumlah paten, kejayaan paten, paten yang diberikan dan pelaburan paten.

Penerimaan anugerah inovasi Clarivate berkenaan, meletakkan UBD sebagai sebuah inovator teratas, selaras dengan enam universiti terserlah di rantau Asia Tenggara dan Asia Selatan termasuk National University of Singapore, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Indian Institute of Technology Bombay.

Sehingga hari ini, UBD telah mendaftarkan sebanyak 60 paten di seluruh dunia di mana 40 daripadanya telah diluluskan dengan 38 paten telah didaftarkan di Amerika Syarikat di mana 33 daripada telah diluluskan.

Naib Canselor UBD, Datin Dr Hajah Anita Binurul Zahrina binti Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz berkata,“ Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT dan dengan sokongan berterusan kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pencapaian ini dapat dicapai.”

Beliau menyatakan lagi kejayaan itu adalah juga hasil daripada usaha bersama kakitangan dan pelajar universiti berkenaan yang menyumbang kepada perkembangan konsisten dan pengiktirafan antarabangsa dalam tahun-tahun kebelakangan ini.