UBD terima 11 kamus tatabahasa Jepun

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 APRIL – Universiti Brunei Darussalam (UBD) telah menerima sumbangan sebanyak 11 buah buku daripada Persatuan Persahabatan Brunei Jepun (JBFA) dalam majlis yang berlangsung di Perpustakaan UBD, baru-baru ini.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh UBD, di sini, pada majlis itu, Wakil Negara Mitsubishi Corporation, Tadashi Hara bagi pihak JBFA dan Pemangku Ketua Perpustakaan dan Ketua Pentadbiran, Perpustakaan UBD, Dayangku Noraini binti Pengiran Haji Idris menyampaikan sumbangan berkenaan kepada Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik), Pengiran Dr Mohammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra.

Kenyataan menyatakan bahawa koleksi 11 buah buku itu merupakan sebahagian daripada siri kamus tatabahasa Jepun di mana siri panduan tatabahasa berbentuk kamus berkenaan mengandungi jilid yang berlainan termasuk kamus asas, kamus pertengahan, kamus lanjutan dan kamus Kanji.

Kamus-kamus berkenaan setiap satu merangkumi kira-kira 200 bahan tatabahasa penting, analisis bentuk ayat, contoh-contoh ayat serta penerangan dalam Bahasa Inggeris yang mudah untuk difahami.

Buku-buku itu, jelas kenyataan berkenaan, juga menerangkan dengan jelas mengenai kesalahan dan perbezaan menggunakan ungkapan yang serupa serta membantu pengguna untuk mempertingkatkan kefahaman yang lebih mendalam mengenai tatabahasa Jepun.

Kamus-kamus yang disumbangkan itu dihasratkan untuk menjadi sumber rujukan tambahan khususnya bagi memenuhi keperluan yang berlainan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Jepun.

Orang ramai khususnya pelajar-pelajar UBD boleh mendapatkan bahan bacaan berkenaan sebagai sebahagian daripada koleksi Perpustakaan UBD.

Tadashi Hara (kiri) menyampaikan sumbangan buku kepada Pengiran Dr Mohammad Iskandar dalam majlis penyampaian yang berlangsung di Perpustakaan UBD, baru-baru ini. – Gambar serahan UBD