Utamakan bidang keusahawanan belia

JAKARTA, Indonesia, 21 Julai – Pelaksanaan strategi pengutamaan bidang keusahawanan belia semata-mata untuk melahirkan belia yang kental dan berdikari perlu dipercepatkan sejajar dengan pembangunan Komuniti ASEAN yang mempunyai belia-belia yang mantap mendepani masa hadapan mereka.

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohammad Yusof menekankan perkara itu semasa berucap di Mesyuarat Menteri-menteri ASEAN Mengenai Belia ke-10 (AMMY X) dan Plus 3 di Jakarta, Indonesia dipengerusikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Imam Nahrawi.

Yang Berhormat Pehin seterusnya berucap, bertitik tolak daripada Pelan Tindakan ASEAN untuk Belia 2016-2020, pendekatan-pendekatan supaya usahawan belia bercambah perlu jitu untuk terus menerus melihat kejayaan yang terbukti antara lain melalui penyediaan mentor dan mewujudkan jaringan kerjasama (network) dengan usahawan yang telah Berjaya.

“Aspirasi kerajaan menerusi pelaburan dalam program belia berdikari sudah barang tentu untuk melihat belia berjaya dalam ekonomi, keluarga dan bertanggung jawab secara sosial,” ujar Yang Behormat Pehin lagi.

Dalam hal yang berkaitan, Yang Berhormat Pehin mengulangi sokongan terhadap penyediaan Indeks Pembangunan Belia (YDI) untuk mengukur pencapaian ASEAN dalam membina belia.

Yang Berhormat Pehin Haji Awang Halbi (tengah) semasa menyampaikan ucapan di Mesyuarat Menteri-menteri ASEAN Mengenai Belia ke-10 (AMMY X) dan Plus 3 di Jakarta, Indonesia.
Yang Berhormat Pehin Haji Awang Halbi (tengah) semasa menyampaikan ucapan di Mesyuarat Menteri-menteri ASEAN Mengenai Belia ke-10 (AMMY X) dan Plus 3 di Jakarta, Indonesia.
Yang Berhormat Pehin Haji Awang Halbi bersama penerima Anugerah Belia ASEAN dan 10 Organisasi Belia Terbaik (TAYO).
Yang Berhormat Pehin Haji Awang Halbi bersama penerima Anugerah Belia ASEAN dan 10 Organisasi Belia Terbaik (TAYO).

Yang Berhormat Pehin bangga dengan pencapaian Mesyuarat Menteri Belia ASEAN yang berhasil melancarkan Laporan Indeks Pembangunan Belia ASEAN Pertama yang menyukat kesejahteraan belia antara lain dalam pendidikan, kesihatan, pekerjaan, nilai dan identiti.

Laporan menunjukkan keseluruhan domain menunjukkan usaha-usaha kerajaan ASEAN telah meningkatkan kualiti hidup belianya.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan, dalam mesyuarat dengan Plus 3 pula, ASEAN pada utamanya berterima kasih kepada kerajaan Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea yang selama ini menghulurkan program-program pertukaran belia di mana belia-belia ASEAN dapat meningkatkan pembinaan watak, kepimpinan dan tanggungjawab kepada masyarakat dengan sukarela.

Menambah nilai kepada Mesyuarat kali ini, tuan rumah juga menganjurkan Ekspo Belia ASEAN 2017 untuk mempertemukan belia-belia ASEAN mengetengahkan kelebihan bidang masing-masing bagi mendorong belia lain memajukan diri dan organisasi.

Ekspo ini dan Mesyuarat Hari Belia ASEAN menyerlahkan penitikberatan ASEAN terhadap keberhasilan belia-belianya melalui program-program yang bermanfaat.

Dalam pada itu, kenyataan menambah, penganugerahan Anugerah Belia ASEAN (AYA) dan 10 Organisasi Belia Terbaik ASEAN (TAYO) juga berlangsung di mana belia negara, Dayang Nurizzatul Izzah binti Haji Abdul Rahman menerima AYA sementara itu Society for Community Outreach and Training (SCOT) yang diwakili oleh Dayang Amal Nisyyah binti Haji Mulok menerima TAYO.

Kedua-dua anugerah pada amnya diadakan untuk memotivasikan belia dan organisasi belia supaya bersungguh-sungguh dalam bidang yang diceburi sehingga membuahkan hasil.

Kenyataan menjelaskan, Dayang Nurizzatul Izzah merupakan penerima Anugerah Belia Berkhidmat sempena Sambutan Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam pada tahun 2016 sementara itu, SCOT menerima anugerah bagi kategori Projek Cemerlang Persatuan untuk Belia.

Pemenang-pemenang Anugerah Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam diangkat ke peringkat serantau semata-mata bagi kemajuan terhadap pengiktirafan yang telah mereka raih di dalam negara.

Mengiring Yang Berhormat Pehin ke mesyuarat-mesyuarat berkenaan ialah Duta Besar Negara Brunei Darussalam ke Indonesia, Dato Seri Pahlawan Haji Yussof bin Haji Abdul Rahman dan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Haji Noor Jusmin bin Haji Abdul Samad.