UTB, Mr Baker’s Bakeshop meterai MoU

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 JUN – Sebagai usaha untuk membangunkan kerjasama akademik dan penyelidikan bagi melengkapi para pelajar dengan kemahiran industri serta profesional dalam pelbagai bidang, Universiti Teknologi Brunei (UTB) dan Mr Baker’s Bakeshop menandatangani memorandum persefahaman (MoU) yang berlangsung di cawangan Mr Baker’s
Bakeshop, Pavo Point, Jalan Kianggeh, hari ini.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh UTB, menandatangani MoU berkenaan
bagi pihak UTB ialah Naib Canselor UTB, Profesor Dr Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman dan bagi pihak Mr Baker’s Bakeshop ialah pengasasnya, Eric Pui Jeng Soon.

Kerjasama itu dihasratkan untuk menjana laluan bagi menyediakan peluang-peluang pembelajaran bagi pelajar-pelajar universiti untuk meningkatkan lagi peluang akademik dari segi pengalaman penempatan industri.

Menerusi penempatan itu, para pelajar diberikan latihan yang membolehkan mereka memperoleh kemahiran, memahami akan permintaan industri dan menggunakan teori bilik darjah dalam praktik bagi meningkatkan prospek kebolehkerjaan graduan UTB.

Pada masa yang sama, kedua-dua belah pihak akan memanfaatkan keupayaan dan sumber yang ada untuk mengukuhkan lagi bidang sains makanan dan teknologi termasuk mengadakan aktiviti-aktiviti akademik yang relevan.

Mr Baker’s Bakeshop telah lama dikenali sebagai pembekal roti dan kuih yang sihat kepada komuniti setempat dan UTB menerusi Pusat Penyelidikan bagi Sains Agri-Makanan dan Teknologi (CrAFT) amat berminat untuk menyokong aspirasi berkenaan dengan menyediakan ilmu pengetahuan saintifik dan asas penyelidikan bagi inovasi produk.

Dari segi penyelidikan pula, pelbagai bidang projek telah dikenal pasti termasuk usaha pembangunan lestari bagi mengurangkan pembaziran makanan menerusi usaha inisiatif sifar pembaziran, pengubahan ramuan makanan kurang dinilai menjadi produk-produk bernilai tinggi, pembangunan produk makanan inovatif, sikap pengguna dan aplikasi teknologi maklumat.

Profesor Dr Hajah Zohrah (kanan) dan Eric Pui (kiri) selepas menandatangani memorandum persefahaman bagi kerjasama antara UTB dan Mr Baker’s Bakeshop. – Gambar serahan UTB