UTB, NiAT jalin kerjasama

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 JAN – Network Integrity Assurance Technologies (NiAT) Sdn Bhd dan Universiti Teknologi Brunei (UTB) telah memeterai memorandum persefahaman (MoU) bagi perkongsian maklumat dan teknologi dalam sistem maklumat geografi menggunakan platform NiAT, OBSERVE GIS.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh UTB, di sini, majlis penandatanganan MoU berkenaan diadakan secara maya, kelmarin, di mana menandatangani bagi pihak UTB ialah Naib Canselor, Profesor Dr Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman dan mewakili NiAT ialah Ketua Pegawai Eksekutif, Lim Ming Soon.

Terdahulu dalam majlis berkenaan, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif NiAT, Dayang Siti Nur Aazzah binti Pehin Dato Haji Abdul Aziz dalam kata alu-aluannya berharap MoU itu juga akan memupuk kerjasama dan kefahaman lebih erat yang boleh membawa kepada hasil lebih menarik dan saling bermanfaat bagi UTB dan NiAT.

Beliau menambah bahawa UTB dan NiAT akan secara rasmi melaksanakan inisiatif-inisiatif penyelidikan bersama, menubuhkan platform bagi pertukaran pelajar dan akademik serta mengendalikan sesi perkongsian ilmu pengetahuan bagi tujuan akademik dan industri.

Sementara itu, Penolong Naib Canselor (Industri dan Perkhidmatan), UTB, Dr Mohammad Saiful bin Haji Omar dalam kata alu-aluannya menyatakan bahawa kolaborasi itu adalah selaras dengan visi UTB untuk menjadi sebuah universiti global yang memberikan impak kepada masyarakat serta juga menyokong usaha negara kepada merealisasikan Wawasan Brunei 2035.

Profesor Dr Hajah Zohrah (kanan) menandatangani perjanjian bagi pihak UTB sementara mewakili NiAT ialah Ketua Pegawai Eksekutif, Lim Ming Soon pada majlis penandatanganan yang diadakan secara maya baru-baru ini. – Gambar serahan UTB

Beliau berkata bahawa UTB juga komited ke arah mencapai pelan strategik lima tahunnya yang menumpukan kepada empat bidang iaitu pendidikan berkualiti, pelajar berdikari, penyelidikan terjemahan dan penglibatan empat heliks (Quadruple Helix Engagement).

“Kolaborasi dan kerjasama dengan industri-industri tempatan seperti NiAT, dapat menyumbang kepada penyelesaian cabaran tempatan dan global,” tambahnya.

Kenyataan menjelaskan bahawa di bawah MoU itu, UTB menerusi Sekolah Pengkomputeran dan Informatik dan NiAT akan menumpukan kepada program-program latihan, pendidikan dan penyelidikan termasuk penempatan pelajar, pertukaran akademik dan pengamal, seminar, persidangan dan penyelidikan bersama serta lain-lain.

Pusat-pusat penyelidikan dan sekolah di UTB juga telah mengenal pasti beberapa buah projek di bawah payung MoU berkenaan, jelas kenyataan berkenaan lagi.

Dengan kolaborasi itu, diharapkan lebih banyak perkembangan dalam industri teknologi GIS dapat dilaksanakan selaras dengan visi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi memacu sebuah negara yang pintar dan saling berhubungan ke arah wawasan 2035.