Walkaton hari guru meriah

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 OKT – Sambutan Hari Guru ke-29 telah dimeriahkan dengan Acara Walkaton yang berlangsung di Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien, di sini, hari ini, dengan disertai oleh seramai 3,418 orang peserta.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah bin Haji Sulaiman.

Turut hadir ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar dan Timbalan Menteri Pendidikan, Datin Seri Paduka Dr Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh, setiausaha-setiausaha tetap, naib-naib canselor dan ra’es, timbalan-timbalan setiausaha tetap, pemangku ketua pengarah pendidikan, ketua-ketua jabatan, pemimpin-pemimpin sekolah, para pegawai dan kakitangan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) serta guru-guru, pelajar-pelajar dan ibu bapa.

Acara yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kokurikulum selaku penyelaras acara-acara sukan sempena Hari Guru ke-29 tahun 2019 itu telah dimulakan dengan sesi pemanasan badan yang dipimpin oleh pegawai-pegawai dari Unit Jasmani, Jabatan Pendidikan Kokurikulum.

Kemudian, acara diteruskan dengan perasmian sukan ria, pelepasan ‘Jejak Ta’limi’ dan dikuti dengan pelepasan peserta walkaton sejauh 3km oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan.

Acara Walkaton ini merupakan salah satu aktiviti sukan dan riadah bagi menyemarakkan dan memeriahkan lagi Sambutan Hari Guru ke-29 dengan tema ‘Pendidikan Berkualiti Teras Kecemerlangan Pelajar’.

Penganjuran acara walkaton berkenaan antara lain bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan pemimpin-pemimpin di Kementerian Pendidikan dan KHEU serta seluruh peringkat warga kedua-dua kementerian.

Selain itu, ia juga bertujuan bagi menggalakkan warga Brunei Darussalam untuk mengamalkan cara hidup sihat di samping menyokong usaha pihak kerajaan bagi Program BandarKu Ceria dan Hari Tanpa Kereta yang diadakan pada setiap hujung minggu.

Penyertaan Acara Walkaton ini dibukakan kepada para pegawai dan kakita-ngan di bawah Kementerian Pendidikan dan KHEU serta orang awam.

Yang Berhormat Menteri Pendidikan ketika menyertai sesi pemanasan badan sebelum acara walkaton bermula.
Lebih 3,000 orang terdiri daripada guru, kakitangan Kementerian Pendidikan, ahli keluarga dan orang ramai menyertai Walkaton Hari Guru 2019.