Thursday, February 2, 2023
23.6 C
Brunei

-

529 warga KHEDN terima pingat kehormatan

Oleh Salawati Haji Yahya
Gambar oleh Adib Noor

BANDAR SERI BEGAWAN, 6 JUN – Seramai 529 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) dan jabatan-jabatan di bawahnya telah
menerima Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam pada majlis yang berlangsung di Dewan Bankuet, Bangunan Dewan Majlis Mesyuarat Negara.

Penyampaian Pingat-pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam itu telah disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong.

Daripada jumlah penerima, 146 pegawai dan kakitangan menerima Pingat Indah Kerja Baik (PIKB) manakala itu, seramai 383 orang menerima Pingat Kerja Lama (PKL).

Penerima-penerima pingat tersebut adalah antaranya 14 penerima dari KHEDN, sembilan dari Jabatan Daerah Brunei dan Muara, 14 dari Jabatan Daerah Belait, 14 dari Jabatan Daerah Tutong, enam dari Jabatan Daerah Temburong, 50 dari Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, 20 penerima dari Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria, 10 dari Jabatan Bandaran Tutong, tujuh dari Jabatan Buruh, 72 dari Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, 247 dari Jabatan Bomba dan Penyelamat, 62 dari Jabatan Penjara dan empat lagi penerima dari Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyempurnakan penyampaian Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada majlis yang berlangsung di Dewan Bankuet, Bangunan Dewan Majlis Mesyuarat Negara, kelmarin.
Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyampaikan pingat kepada salah seorang penerima.
Para penerima pingat merakamkan gambar kenangan bersama rakan-rakan pada majlis tersebut.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Korban bom masjid meningkat lebih 90

PESHAWAR, PAKISTAN, 31 JAN – Pengeboman berani mati yang berlaku di masjid dalam ibu pejabat polis daerah Peshawar dan kawasan kerajaan di barat laut...
- Advertisment -