Tajuk Utama

Berkenan menerima mengadap

Gambar oleh Muiz Matdani BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan...

Berkenan menerima mengadap

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan...

Jangan burukkan lagi musim kemarau

Oleh Sim Y. H. Gambar oleh JBP BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Jabatan Bomba dan Penyelamat (JBP) memohon kerjasama orang ramai untuk tidak menjalankan aktiviti...

Brunei, Oman bincang kerjasama, amalan terbaik

Oleh Pg Fairol RMF BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Seminar Bersama Brunei-Oman ke-3 telah membuka tirainya, hari ini di Bangunan Jabatan Perdana Menteri dengan...

Mufti Kerajaan terima kunjungan muhibah

Oleh Salawati Haji Yahya BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April - Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji...

MUIB serah agihan zakat

Oleh Yusrin Junaidi BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Bagi meringankan beban kehidupan asnaf fakir miskin di negara ini, Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) telah...

Pelancaran kejohanan golf brunei

Oleh Ak Zaki Kasharan Gambar oleh Infofoto BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen hari ini berkenan berangkat ke...

Berlepas sertai Sukan Arafura

Oleh Ak Zaki Kasharan BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Kontinjen Negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada empat orang atlet dan lima orang pegawai termasuk...

Hubungan diperkukuh

Gambar oleh Infofoto BANDAR SERI BEGAWAN, 22 April – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan...

Berkenan berangkat ke Majlis Santap

Oleh Ak Zaki Kasharan Gambar oleh Muiz Matdani BANDAR SERI BEGAWAN, 22 April - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah...
ns535988