531 kekosongan pekerjaan ditawarkan

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 JUN – Kira-kira 531 kekosongan pekerjaan ditawarkan oleh 47 peserta pempamer semasa Pameran Kerjaya Universiti Brunei Darussalam (UBD) yang berlangsung di Dewan Canselor UBD, hari ini.

Selain itu, pameran kerjaya itu juga turut disertai dari institusi pendidikan tinggi dan sektor swasta yang memberikan sokongan pembelajaran sepanjang hayat kepada pencari kerja.

Perkara tersebut dikongsikan oleh Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi) di Kementerian Pendidikan, Dr Haji Azman bin Ahmad semasa menyampaikan ucapan perasmian Pameran Kerjaya UBD, hari ini.

Di majlis itu, beliau turut menjelaskan, pandemik COVID telah memberi kesan kepada semua individu, organisasi, perniagaan dan komuniti sama ada dari segi cara melakukan atau menjalankan kehidupan seharian.

Jenis pekerjaan atau kerjaya baharu seperti perniagaan dalam talian telah muncul dan ia memerlukan kemahiran yang berbeza dan baharu.

Dr Haji Azman semasa menyampaikan ucapan pada Pameran Kerjaya UBD yang berlangsung Dewan Canselor UBD, kelmarin.

Bukan setakat itu, jelasnya, wabak ini juga telah menyebabkan beberapa pekerjaan menjadi tidak relevan, tapi kita perlu untuk kekal berdaya tahan dan ini telah terbukti dalam keupayaan untuk menyesuaikan diri kepada landskap persekitaran kerja yang sentiasa berubah.

Dr Haji Azman seterusnya menjelaskan, peralihan kemahiran telah menyebabkan pihak industri dan perniagaan tempatan untuk mencari pelbagai cara bagi melatih semula dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja.

Beliau seterusnya mengingatkan UBD dan institusi pendidikan tinggi sama ada awam atau swasta untuk menyahut titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Majlis Konvokesyen UBD ke-33 iaitu untuk lebih meneroka kelayakan mikro yang sedang mengubah landskap pendidikan disebabkan pendigitalan dalam sektor pendidikan tinggi dan transformasi digital dalam industri.

“Kementerian Pendidikan melalui Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat (L3C) akan terus memainkan peranan dalam mempercepat dan memperkukuh pembangunan sumber manusia negara melalui penyediaan peluang pembelajaran sepanjang hayat,” jelasnya.

Di samping itu pihak kementerian turut menggalakkan institusi, penyedia latihan dan industri untuk bekerjasama bagi membangunkan modal insan negara dengan kemahiran dan minda yang diperlukan.

Beliau seterusnya berharap pameran ini akan ini akan memberi manfaat kepada pelajar, alumni dan orang ramai secara keseluruhannya dan seterusnya dapat menyumbang secara positif kepada kadar pekerjaan kebolehpasaran graduan tempatan di negara ini.
Beliau percaya bahawa Pameran Kerjaya UBD yang dianjurkan oleh Pusat Rangkaian,

Pekerjaan dan Latihan Kerjaya UBD (UBD CoNECT), dan disokong oleh Pejabat Perhubungan dan Kemajuan Alumni (OARA) ini merupakan tempat yang sesuai untuk para majikan untuk membina rangkaian profesional bersama bakal graduan dan tenaga kerja berpotensi.