Friday, August 19, 2022
30.5 C
Brunei

58 terima tanda pangkat

-

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 JAN – Dengan titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seramai 58 orang pegawai kanan dan pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) telah diperkenankan untuk dinaikkan pangkat dan menerima tanda pangkat masing-masing pada majlis yang berlangsung di Mes Pegawai Berakas Garison, hari ini.

Pada majlis itu, Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat menyempurnakan upacara kenaikan pangkat.

Hadir menyaksikan majlis berkenaan ialah Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, pemangku se-tiausaha tetap di Kementerian Pertahanan, pemerintah-pemerintah angkatan tentera, timbalan-timbalan setiausaha tetap, pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai Kementerian Pertahanan dan ABDB serta keluarga.

Majlis menyaksikan dua orang pegawai kanan dinaikkan ke pangkat kolonel tetap dan dua pegawai dinaikkan ke pangkat pemangku leftenan kolonel.

Manakala bagi pegawai-pegawai yang berpangkat mejar ke bawah, seramai 11 orang pegawai dinaikkan ke pangkat mejar atau leftenan komander (TLDB), seorang dinaikkan ke pemangku mejar, 35 pegawai dinaikkan ke pangkat pemangku kapten atau leftenan (TLDB), lima pegawai dinaikkan ke pangkat pemangku kapten dan dua pegawai di tauliah khas ke pangkat leftenan atau leftenan madya (TLDB).

Yang Berhormat Menteri Pertahanan Kedua semasa menyaksikan majlis kenaikan pangkat berkenaan.
Salah seorang pegawai menerima tanda pangkat daripada Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah pada majlis yang berlangsung di Mes Pegawai Berakas Garison, kelamrin. – Gambar serahan Kementerian Pertahanan

- Advertisment -

DISYORKAN UNTUK ANDA

Darurat banjir di wilayah pulau selatan New Zealand

WELLINGTON, 18 OGOS – Wilayah Pantai Barat dan Nelson-Tasman di Pulau Selatan New Zealand dilanda hujan lebat dan banjir. Darurat tempatan masih kekal di kawasan...
- Advertisment -