Saturday, December 10, 2022
22 C
Brunei

-

Berangkat tiba di Bangkok

Oleh Ak Zaki Kasharan
Gambar oleh Muiz Matdani & Infofoto

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 NOV – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Bangkok, Thailand hari ini bagi menghadiri Mesyuarat Pemimpin-pemimpin Ekonomi APEC (AELM) ke-29 yang akan berlangsung selama dua hari bermula esok.

Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Terminal Udara Don Mueang telah dijunjung oleh Timbalan Perdana Menteri Thailand, Tuan Yang Terutama Prawit Wongsuwan.

Juga hadir bagi menjunjung Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Amin Liew bin Abdullah; Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Thailand, Tuan Yang Terutama Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh.

Terdahulu, sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Keberangkatan tiba KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah di Terminal Udara Don Mueang dijunjung oleh Timbalan Perdana Menteri Thailand.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen berkenan menerima junjung ziarah sejurus keberangkatan tiba di tempat persemayaman di Bangkok.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen berkenan melambaikan tangan sebelum berangkat memasuki pesawat.
DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik, DYTM Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; DYTM Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; DYTM Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna semasa berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia.

Berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran
Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong

Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.

Berangkat sama dan hadir ialah Yang Amat Mulia Pengiran-pengiran Cheteria, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, menteri-menteri kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, timbalan-timbalan menteri, Pesuruhjaya
Polis Diraja Brunei, dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

Mesyuarat AELM tahunan pada kali ini diadakan secara fizikal untuk meningkatkan visi strategik dan arah tuju bagi kerjasama di rantau Asia Pasifik. 

Di bawah tema APEC 2022 iaitu Open. Connect. Balance, dalam meneruskan usaha mencapai pembangunan ekonomi yang lebih seimbang dan mampan pasca-COVID-19, perbincangan diteruskan bagi mempermudahkan perdagangan dan pelaburan yang terbuka, menambah baik persekitaran perniagaan, memajukan integrasi ekonomi serantau,
dan memulihkan kesalinghubungan dengan menyambung semula perjalanan rentas
sempadan.

Selain itu, bagi menggiatkan semula sektor-sektor pelancongan dan perkhidmatan, memudah cara pergerakan perniagaan, meningkatkan pelaburan dalam keselamatan kesihatan, serta memastikan matlamat ekonomi dicapai secara inklusif dan berdaya tahan.

Antara inisiatif-inisiatif yang diketengahkan oleh pihak Thailand, selaku Pengerusi APEC 2022, adalah konsep Ekonomi Bio-Circular-Green (BCG) yang telah diperkenalkan ke dalam naratif APEC sebagai strategi pertumbuhan pasca-pandemik di mana sains, inovasi dan teknologi digunakan bagi pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam memajukan matlamat ekonomi, alam sekitar dan sosial di rantau Asia Pasifik.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Australia, mangsa terselamat berang pembebasan Patek

SYDNEY, 8 DIS – Mangsa-mangsa letupan bom Bali 2002 berang hari ini selepas seorang daripada pembuat bom dibebaskan dari penjara Indonesia, hanya selepas menjalani...
- Advertisment -