Thursday, April 18, 2024
23.7 C
Brunei

  -

  Berkenan berangkat ziarahi jenazah

  Oleh Azlan Othman

  BANDAR SERI BEGAWAN, 2 FEB – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri solat jenazah Allahyarham Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal yang kembali ke rahmatullah awal pagi ini.

  Solat itu diadakan di Masjid Sultan Sharif Ali di Sengkurong. Turut berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

  Solat jenazah itu dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

  Allahyarham Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid, 84, pernah memegang beberapa jawatan tinggi dalam kerajaan.

  Allahyarham adalah bekas Ketua Hakim Syarie dan bekas ahli majlis mesyuarat dan mula berkhidmat dalam kerajaan pada 1966 sebagai Penguasa Penerangan dan Tabligh.

  Selain itu, Allahyarham juga pernah menjadi ahli Majlis Privy, Majlis Ugama Islam, berkhidmat sebagai Pengawal Selia Pendidikan Agama, Penolong Ketua Kadi dan Pegawai Kanan Ugama. Beliau dilantik sebagai Ketua Kadi dan sebagai anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berkenaan menghadiri solat jenazah Allahyarham Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal, yang meninggal dunia awal pagi ini. – Gambar oleh Rafi Rosli

   

   

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Awda

  Ular punca perkhidmatan kereta api Jepun tergendala

  TOKYO, 17 APRIL – Walaupun kelewatan kecil dalam kereta api peluru yang sangat dibanggakan di Jepun adalah jarang berlaku, dan yang lebih luar biasa...