Friday, January 27, 2023
23.3 C
Brunei

-

Berkenan berangkat ke Majlis Khatam 76 kali

Oleh Syahmi Hassan
Gambar oleh Muiz Matdani & Infofoto

BANDAR SERI BEGAWAN, 18 OGOS – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran 76 kali Ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Penuntut-penuntut Sekolah dan Institusi-institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara di Dewan Persantapan Diraja, Istana Nurul Iman, hari ini.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi’atul ‘Adawiyyah, Duli Yang
Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam.

Keberangkatan Baginda berdua dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman; dan Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Da-tin Seri Setia Dr Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh.

Turut menjunjung sama ialah Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohammad Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd Taha; dan Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam

Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar, penasihat-penasihat bersama, pengerusi-pengerusi bersama dan ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Khatam Al-Quran 76 kali Khatam sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-76, berserta isteri masing-masing.

Keberangkatan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah dan KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berserta kerabat diraja.
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah dan KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran 76 kali Ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Penuntut-penuntut Sekolah dan Institusi-institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara di Dewan Persantapan Diraja, Istana Nurul Iman, kelmarin. Berangkat sama ialah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah.
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah semasa berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran 76 kali Ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Penuntut-penuntut Sekolah dan Institusi-institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara di Dewan Persantapan Diraja, Istana Nurul Iman, kelmarin.
DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel dan DYTM Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah berkenan berangkat ke majlis berkenaan.
YAM Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi’atul ‘Adawiyyah, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam berkenan berangkat ke majlis berkenaan.
Antara yang menyertai majlis berkenaan.
Antara peserta majlis khatam berkenaan.

Pelajar-pelajar sekolah yang mengikuti majlis khatam 76 kali yang berlangsung di Istana Nurul Iman, kelmarin.

Antara yang hadir pada majlis khatam berkenaan.

Majlis telah dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan sebelum bacaan khatam Al-Quran beramai-ramai oleh seramai 1,708 orang peserta.

Kemudian, majlis diikuti dengan bacaan takhtim dan tahlil oleh pegawai-pegawai dan guru-guru agama Jabatan Pengajian Islam (JPI) dan Jabatan Hal Ehwal Masjid serta bacaan Doa Khatam oleh peserta khatam, Awang Muhammad Hasif Hasbullah bin Mohamad Sahrul dari Skim Tilawah Al-Quran Remaja (STAR), JPI. Majlis diakhiri dengan laungan Dikir Marhaban oleh pegawai-pegawai masjid dari Jabatan Hal Ehwal Masjid serta pegawai-pegawai dan guru-guru agama perempuan dari JPI.

Bagi memohon keberkatan, Doa Selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.

Peserta-peserta khatam terdiri daripada ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung di keempat-empat daerah mengikut kategori dewasa lelaki, dewasa wanita, belia dan beliawanis yang dipilih untuk mewakili mukim dan kampung.

Ia juga termasuk penuntut-penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, sekolah Arab dan STAR, kanak-kanak lelaki dan perempuan berumur 12 tahun ke bawah yang mewakili sekolah-sekolah di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama iaitu dari sekolah-sekolah Arab dan Al-Falah, sekolah-sekolah agama, STAR di bawah umur 10 tahun, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan STAR serta penuntut-penuntut sekolah
seluruh negara di bawah Kementerian Pendidikan dan insti-tusi-institusi pengajian tinggi.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Kotak hitam pesawat Nepal dihantar ke Singapura

KATHMANDU, NEPAL, 26 JAN – Kotak hitam yang ditemui daripada insiden pesawat nahas di Nepal dihantar ke Singapura untuk analisis bagi mengenal pasti punca...
- Advertisment -