Tuesday, October 4, 2022
24.3 C
Brunei

Berkenan ke Majlis Haflut Takharruj ke-10 ITQSHHB

-

Oleh Salawati Haji Yahya
Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 OGOS – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr) Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri hari ini berkenan berangkat ke Majlis Haflut Takharruj ke-10 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah (ITQSHHB) yang berlangsung di Dewan Utama, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku penaung Jawatankuasa Tertinggi Haflut Takharruj ke-10 ITQSHHB.

Turut menjunjung keberangkatan ialah Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned selaku penasihat jawatankuasa tertinggi majlis serta pengerusi dan ahli-ahli jawatankuasa tertinggi serta jawatankuasa kerja Haflut Takharruj ke-10 institut berkenaan.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya menjelaskan, sejak diperkenalkan 13 tahun lalu, program pengajian Diploma ‘Aliyah Qiraat telah melahirkan seramai 193 orang graduan.

Daripada jumlah tersebut, sebahagian besar daripada mereka telah melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di pusat-pusat pengajian tinggi di dalam dan luar negara.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr) Haji Al-Muhtadee Billah dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik berkenan dijunjung bagi bergambar ramai bersama graduan Haflut Takharruj ke-10 ITQSHHB di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, kelmarin.
ATAS & BAWAH: DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan mengurniakan sijil Diploma ‘Aliyah Qiraat kepada para graduan pada majlis berkenaan.

Yang Berhormat Pehin seterusnya menyembahkan, graduan lepasan institut berkenaan bukan saja memberkati negara dengan hafalan ayat-ayat Al-Quran, kalamullah dan wahyu Allah malah melayakkan mereka untuk menabur khidmat bakti dalam perkhidmatan kerajaan dan swasta.

Perlu disedari bahawa mereka dan ramai lagi rakyat generasi muda merupakan rakyat yang berjaya mencapai kecemerlangan ilmu dan dengan tahap pendidikan sekarang tidak syak lagi mereka berkemahiran tinggi dalam bidangnya, bidang ilmu dan pendidikan agama.

Dengan itu, tambah Yang Berhormat Pehin, mereka juga merupakan sebahagian rakyat yang dihasratkan dalam Wawasan Brunei 2035 iaitu rakyat yang berpendidikan tinggi dan berkemahiran.

“Dalam erti kata yang lain pendidikan ilmu keagamaan seperti yang mereka perolehi juga menepati dan memenuhi sebahagian hasrat negara pada masa ini dan pada masa-masa yang akan datang,” jelasnya.

Terdahulu itu, majlis dimulakan dengan persembahan Hafazan Ayat-ayat Suci Al-Quran dengan Qiraat Ibnu Wardan, Surah A’Basa ayat 17 hingga ayat 42, dibacakan oleh Awang Ahmad Ridhwan Azzawani bin Haji Zainul Arifin, sementara inti sari ayat dibacakan oleh Awang Mohd Afif Fikri bin Haji Abu Bakar.

Kemudian, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan me-nyempurnakan pengurniaan penganugerahan syahadah (sijil) Diploma ‘Aliyah Qiraat kepada 19 orang graduan.

Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk ‘Keagungan Peranan Al-Quran’ yang disampaikan oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Pengiran Haji Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Sellehuddin.

Doa Selamat kemudian dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

PBB: 5.7 juta mangsa banjir Pakistan berdepan krisis makanan

ISLAMABAD, 3 OKT – Agensi kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) memberi amaran kira-kira 5.7 juta mangsa banjir Pakistan berdepan krisis makanan serius dalam masa...
- Advertisment -