Monday, January 30, 2023
23.1 C
Brunei

-

Berkenan menerima mengadap

BANDAR SERI BEGAWAN, 29 NOV – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap secara berasingan Setiausaha Agung ASEAN dan Duta Besar China yang akan menamatkan perkhidmatan mereka, pada majlis yang berlangsung di Istana Nurul Iman, petang ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Setiausaha
Agung ASEAN, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Lim Jock Hoi.

Pelantikan Tuan Yang Terutama sebagai Setiausaha Agung ASEAN dirasmikan pada 5 Januari 2018, di mana Tuan Yang Terutama berkhidmat dari tahun 2018 hingga 2022.

Tuan Yang Terutama baru-baru ini menerima penghargaan daripada TYT Perdana Menteri Kemboja semasa Majlis Penutup Sidang-sidang Kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta Sidang-sidang Kemuncak Berkaitan atas sumbangan-sumbangannya sebagai Setiausaha Agung ASEAN.

Turut hadir pada majlis itu ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof.

Baginda Sultan seterusnya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yu Hong.

Puan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan pada 4 Februari 2019.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah semasa berkenan menerima pesambah daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yu Hong semasa majlis mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman. – Gambar oleh Infofoto
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah berkenan menerima mengadap TYT Lim Jock Hoi. – Gambar oleh Infofoto

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Korea S sokong hantar bantuan kepada Korea U

SEOUL, 27 JAN – Kerajaan Korea Selatan hari ini berkata bahawa ia akan membantu usaha orang awam untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara...
- Advertisment -