Tuesday, March 21, 2023
21.6 C
Brunei

-

Berkenan menerima mengadap

Oleh Syahmi Hassan
Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 FEB – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini, berkenan menerima mengadap menteri-menteri dari Malaysia dan United Kingdom (UK) pada majlis yang berlangsung di Istana Nurul Iman.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Menteri Pertahanan Malaysia, Tuan Yang Terutama Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan.

Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Dato Paduka Seri Tan Sri Dato Sri’ Haji Affendi bin Buang; Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, TYT Dato’ Raja Reza bin Raja Zaib Shah; dan Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) Kementerian Pertahanan Malaysia, Ahmad Nadzri bin Mohd Hassan.

Negara Brunei Darussalam dan Malaysia mempunyai sejarah kerjasama pertahanan yang kukuh yang telah dimeterai melalui penandatanganan memorandum persefahaman dalam kerjasama pertahanan pada 14 Februari 1992.

Hubungan pertahanan dua hala telah diperkukuhkan melalui kerjasama pertahanan dalam pelbagai bidang termasuk perjanjian-perjanjian pertahanan, pertukaran profesional di semua peringkat, latihan dan eksesais ketenteraan merentasi tentera darat, tentera laut dan tentera udara kedua-dua belah pihak.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan menerima pesambah daripada Menteri Pertahanan Malaysia, TYT Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan semasa majlis mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman, kelmarin. – Gambar oleh Muiz Matdani.
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan menerima mengadap TYT Dato’ Seri Utama Haji Mohamad.
Baginda Sultan berkenan menerima mengadap PYT Anne–Marie Trevelyan yang berada di negara ini bagi Dialog Strategik Brunei Darussalam dan UK kali ke-2.
Baginda Sultan ketika berkenan menerima pesambah daripada PYT Anne-Marie Trevelyan.

Kedua-dua buah negara juga bekerjasama dalam beberapa platform pelbagai hala, seperti Mesyuarat Menteri-menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) dan ADMM-Plus, serta melalui operasi pengaman antarabangsa iaitu Pasukan Pemantauan Antarabangsa (IMT) di Mindanao dan Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu di Lubnan (UNIFIL).

TYT Menteri Pertahanan Malaysia dan rombongan berada di negara ini bagi lawatan rasmi sehari.

Setelah itu, Baginda Sultan kemudian berkenan menerima mengadap Menteri Negara (Indo-Pasifik), UK, PYT Anne–Marie Trevelyan, yang berada di negara ini bagi Dialog Strategik Brunei Darussalam dan UK kali ke-2.

Semasa majlis tersebut, Baginda dan PYT Anne–Marie Trevelyan telah berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang berkepentingan bersama di antara Negara Brunei Darussalam dan UK serta status UK sebagai rakan dialog ASEAN.

Menyertai bersama PYT Anne–Marie Trevelyan pada majlis itu ialah Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, TYT John Virgoe.

Juga hadir ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof.

Hubungan diplomatik antara Brunei dan UK telah terjalin pada Januari 1984, di mana kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas terutamanya dalam bidang pertahanan, pendidikan serta kerjasama perdagangan dan pelaburan.

Pada 5 Ogos 2021, UK telah menjadi rakan dialog baharu ASEAN yang pertama dalam tempoh 25 tahun dan Brunei kini merupakan penyelaras negara bagi hubungan dialog ASEAN-UK.

Dialog Strategik Brunei-UK telah ditubuhkan pada tahun 2021.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Paras oksigen kurang punca jutaan ikan mati

CANBERRA, AUSTRALIA, 19 MAC – Berjuta-juta ikan telah mati dihanyutkan di tenggara Australia dalam kematian yang menurut pihak berkuasa dan saintis berpunca daripada paras...
- Advertisment -