Bersama jaga keamanan Negara

Oleh Nurdiyanah R.

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 Mei – Rakyat dan penduduk di negara ini diseru menjaga kesejahteraan dan kemakmuran sebaik-baiknya dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT dan memperbanyakkan doa kepadaNya, selain meningkatkan ketakwaan.

Khatib menekankan perkara itu dalam khutbah Jumaat bertajuk Bersama Menjayakan Wawasan Negara hari ini.

Menurutnya, dengan adanya rasa syukur itu, Allah SWT akan menambah dan mengekalkan segala nikmatNya kepada kita di bumi Darussalam dan menjauhkan daripada sebarang malapetaka, wabak penyakit dan seumpamanya.

Hal ini terbukti, jelas khatib dalam Surah Ibrahim, ayat 7 sebagaimana tafsirnya, “Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu (dengan sejelas-jelasnya): ‘Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur (terhadap segala nikmatKu) tentu Aku akan menambah nikmat itu kepada kamu dan demi sesungguhnya jika kamu kufur (terhadap nikmat itu) maka sesungguhnya azabKu sangat keras.”

Sehubungan itu, untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan dalam sesebuah negara bukanlah suatu pekerjaan mudah, malah ia memerlukan persefahaman dan perpaduan semua pihak di samping memiliki pasukan keselamatan yang mantap, tegasnya.

Di negara ini, terdapat pasukan-pasukan keselamatan yang telah diamanahkan untuk mempertahankan kedaulatan raja, agama, bangsa dan negara yang mana salah satunya ialah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) yang bakal menyambut ulang tahun ke-61 pada 31 Mei ini dengan tema yang selaras dengan tema Hari Kebangsaan tahun ini, ‘Bersama Menjayakan Wawasan Negara.’

Khatib menegaskan, tema itu bertepatan dengan tugas dan tanggungjawab ABDB, sebagai institusi keselamatan dan keamanan negara yang semakin multifunctional sepertimana terbukti daripada tanggungjawab me-reka dalam menangani krisis wabak COVID.

“ABDB akan terus memberi tumpuan kepada pendekatan Whole of Government serta Whole of Nation Approach agar dapat sama-sama menyumbang dan memastikan kestabilan, keamanan dan kesejahteraan negara akan berkekalan dinikmati dan disyukuri.”

“Dalam merealisasikan aspirasi ini, ABDB akan terus mengembangluas serta mempertingkatkan kapasiti dan kemampuan warganya, melalui peningkatan kemahiran profesionalisme yang lebih berkualiti sekali gus memartabatkan kewibawaan ABDB sebagai sebuah angkatan tentera yang dihormati dan rakan kerja yang mantap, untuk sebuah negara yang selamat,” ujar khatib.

Tambahnya, ABDB akan terus mempersiapkan diri dalam semua aspek pertahanan lebih-lebih lagi dalam mempertingkatkan hubungan diplomasi pertahanan walaupun berhadapan dengan pandemik COVID yang telah menjejaskan seluruh aspek kehidupan sekali gus mengadaptasi norma baharu agar ianya sentiasa relevan seiring dengan wawasan negara.

ABDB juga menggalas tugas murni dan amat mencabar tidak kira tentera darat, laut mahu pun udara, di mana peranan mereka dalam menjaga keselamatan dan sempadan negara daripada pencerobohan dan sebarang anasir yang mengganggu gugat keamanan dan kedaulatan negara.

“Sesungguhnya tugas tentera menjaga dan mempertahankan negara itu adalah amat mulia dan ia bukanlah tugas yang mudah, ia banyak menanggung risiko dan berat tanggungjawabnya.

“Oleh yang demikian, setiap anggota tentera yang menggalas dan menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan penuh dedikasi, sangatlah kita sanjung tinggi dan hargai serta kita sewajarnya berterima kasih kepada mereka dan bersama-sama mereka mempertahankan negara,” ujarnya.