Tuesday, March 21, 2023
21.6 C
Brunei

-

Ekonomi dinamik, mampan terus dipertingkatkan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 8 FEB – Walaupun menghadapi pelbagai cabaran seperti pertumbuhan ekonomi perlahan, situasi kewangan dunia yang mencabar, konflik geopolitik dan pandemik COVID yang masih berleluasa serta varian baharu, Negara Brunei Darussalam akan terus meningkatkan usaha bagi mencapai ekonomi dinamik dan mampan.

Usaha gigih kerajaan telah dapat mengatasi pelbagai cabaran melalui peningkatan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dalam masa beberapa tahun kebelakangan ini.

Perkara itu dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah dalam ucapan alu-aluannya pada Sesi Muzakarah Ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN) dengan Kementerian Kewangan dan Ekonomi di Dewan Teater, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Commonwealth Drive, Jalan Kebangsaan, hari ini.

Yang Berhormat Dato turut menekankan peningkatan KDNK adalah disebabkan oleh peningkatan yang signifikan dalam sektor bukan minyak dan gas, antara lainnya didorong oleh pertumbuhan baik dalam sektor hiliran minyak dan gas.

Turut hadir ialah Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Ekonomi), Dato Seri Paduka Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid; Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Fiskal), Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zety Sufina binti Pengiran Dato Paduka Haji Sani; setiausaha-setiausaha tetap, timbalan setiausaha tetap serta ketua-ketua jabatan dan bahagian Kementerian Kewangan dan Ekonomi.

Sesi muzakarah antara Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan ahli Majlis Mesyuarat Negara yang berlangsung di bangunan kementerian itu di Commonwealth Drive.
Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew (tengah) menyampaikan kata alu-aluannya semasa sesi muzakarah berkenaan.
Yang Berhormat Pengiran Haji Isa (tengah) menyampaikan ucapan balas semasa permuzakarahan berkenaan.

Sementara itu, rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara telah diketuai oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin yang juga menyampaikan ucapan balas semasa permuzakarahan itu.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew seterusnya menyentuh mengenai kesan pandemik yang menjejaskan sosioekonomi global dan serantau dengan mengganggu rantaian bekalan global.

Pada masa ini, tambahnya, setiap negara berhadapan dengan cabaran kadar inflasi yang tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti permintaan yang meningkat sejak ekonomi global dibuka semula dan juga isu-isu geopolitik.

Walau bagaimanapun, Negara Brunei Darussalam akan terus mempelbagaikan lagi ekonomi negara di mana ke arah itu, Kementerian Kewangan dan Ekonomi memainkan peranan penting dalam menjadikan Brunei sebagai sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang dinamik dan mampan selaras dengan matlamat ketiga Wawasan Brunei 2035.

“Penyediaan Brunei Darusalam Economic Blueprint Toward a Dynamic and Sustainable Economy, Pelan Strategik Kementerian Kewangan dan Ekonomi 2021-2025 dan Industry Road Maps akan dapat merancang hala tuju ekonomi negara ke arah mencapai matlamat ketiga Wawasan Brunei 2035,” tambahnya.

Yang Berhormat Dato seterusnya menyatakan dasar-dasar Guiding Policies untuk menyejajarkan dasar-dasar, strategi-strategi dan inisiatif-inisiatif oleh pihak kerajaan dan sektor swasta telah pun disediakan.

Beliau menerangkan bahawa lima sektor yang dikenal pasti iaitu sektor hiliran minyak dan gas, pemakanan, ICT, pelancongan dan perkhidmatan akan menjadi keutamaan untuk memaju usaha kepelbagaian ekonomi pada tahun-tahun akan datang.

“Kementerian Kewangan dan Ekonomi memberi tumpuan utama kepada usaha-usaha meningkatkan aktiviti dan pelaburan dalam sektor-sektor berkenaan, sama ada melalui pelaksanaan pelaburan langsung asing (FDI) ataupun melalui syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (GLC) agar dapat meningkatkan pertumbuhan industri. Ia dijangka dapat menjana peluang perekonomian kepada anak-anak tempatan melalui peningkatan peluang pekerjaan dan perniagaan,” jelasnya.

Menurutnya, hubungan serantau dan global pula akan dapat membantu syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) untuk maju melalui peningkatan perniagaan ke pasaran luar.

Sehubungan itu, Kementerian Kewangan dan Ekonomi menggalakkan PMKS untuk mengambil peluang daripada perjanjian perdagangan sedia ada dan menceburi serta mengambil bahagian dalam rantaian nilai serantau dan global.

Menerusi sesi muzakarah berkenaan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengongsi peranan kementerian sebagai fasilitator utama untuk memastikan kesemua pihak adalah sejajar ke arah pencapaian aspirasi Pelan Induk Ekonomi dan matlamat wawasan 2035.

Di samping itu, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga telah mendengarkan inisiatif-inisiatif dan pencapaian-pencapaian Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi 2022.

 

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Paras oksigen kurang punca jutaan ikan mati

CANBERRA, AUSTRALIA, 19 MAC – Berjuta-juta ikan telah mati dihanyutkan di tenggara Australia dalam kematian yang menurut pihak berkuasa dan saintis berpunca daripada paras...
- Advertisment -