Fasa awal endemik dilanjutkan

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 JAN – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengenai pengumuman pengemaskinian garis panduan semasa Fasa Endemik, Jawatankuasa Pandu COVID-19 memaklumkan Fasa Awal Endemik dilanjutkan sehingga 14 Februari 2022.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah mengumumkan perkara itu pada sidang media jangkitan COVID-19 di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Beliau turut menjelaskan, sekatan pergerakan dilaksanakan semasa Operasi Peralihan dilanjutkan sehingga 14 Februari.

Manakala tempohnya akan dipendekkan dari jam 12 tengah malam sehingga 4 pagi yang mana ini akan dapat membantu premis-premis perniagaan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan semua di samping untuk memastikan keadaan COVID-19 terus dapat dikawal.

Beliau seterusnya menjelaskan yang pelanjutan Fasa Awal Endemik ini, mengambil kira keadaan situasi jangkitan COVID-19 yang pada masa ini mula menunjukkan peningkatan semula.

Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua mengumumkan pelanjutan Fasa Awal Endemik pada sidang media kelmarin. – Gambar oleh Muiz Matdani

Sehubungan itu, pihak kerajaan akan terus membuat pemantauan terhadap penularan jangkitan serta akan melakukan sedaya upaya bagi memastikan langkah-langkah yang bersesuaian dibuat bagi keselamatan rakyat dan penduduk negara ini.

Selain itu, pelanjutan ini juga memberikan masa kepada pihak kerajaan untuk memastikan kes-kes jangkitan serta kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan adalah kekal rendah, meningkatkan liputan pemberian dos penggalak seterusnya pelaksanaan pemberian suntikan vaksinasi kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun nanti.

“Semua ini adalah hasil kerjasama daripada semua pihak terutamanya rakyat dan penduduk negara ini yang sentiasa berganding bahu dalam mematuhi garis panduan yang ditetapkan,” tambahnya.

Ini termasuk sokongan berterusan orang ramai terhadap usaha-usaha kerajaan dalam sama-sama memikul tanggungjawab masing-masing.

Di samping itu, orang ramai juga diingatkan supaya tidak leka dan hendaklah terus mematuhi prosedur operasi standard (SOP) seperti menjaga penjarakan fizikal, memastikan jumlah kapasiti yang dihadkan, memakai pelitup muka malah penggunaan ART adalah digalakkan sebelum memasuki premis-premis.

Sementara bagi mereka yang masih belum mendapatkan atau melengkapkan suntikan vaksinasi COVID-19, dinasihatkan untuk mendapatkan dengan segera bagi menjaga keamanan, keselamatan dan kesejahteraan negara.

“Marilah kita terus berdoa dan bertawakal ke hadrat Allah SWT supaya kita dihindari dan terselamat daripada penyakit wabak COVID-19. Amin ya rabbal ‘alamin,” jelasnya.