Saturday, June 10, 2023
27.6 C
Brunei

  -

  Inovasi mainkan peranan penting dalam pembangunan

  Oleh Sim Y. H.

  BANDAR SERI BEGAWAN, 19 MEI – Agenda 2030 Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) yang diangkat oleh negara-negara anggota Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) pada September 2015 menetapkan rangka tindakan untuk mencapai masa hadapan yang lebih baik dan lebih mampan untuk semua.

  Perjalanan SDGs Negara Brunei Darussalam dipimpin oleh visi negara iaitu Wawasan Brunei 2035 dan pencapaian Matlamat Pembangunan Milenium (MDGs). Terdapat 17 SDGs keseluruhannya di mana inovasi mampu untuk memainkan peranan yang penting.

  Dalam hubungan itu, Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah bin Haji Sulaiman percaya bahawa tema Anugerah CIPTA Duli Pengiran Muda Mahkota 2023, ‘Inovasi bagi Matlamat Pembangunan Mampan’ adalah amat sesuai dan bertepatan untuk mempromosikan idea-idea baharu dengan tenaga segar dalam usaha untuk menyokong SDGs dan pemulihan daripada COVID-19 melalui sains, teknologi dan inovasi.

  Salah satu kaedah yang baik untuk menjadikan SDGs lebih mudah diakses adalah melalui platform CIPTA 2023 di mana ia memainkan peranan mustahak sebagai pemangkin bagi tindakan, tambahnya ketika berucap pada Majlis Pelancaran Anugerah CIPTA Duli Pengiran Muda Mahkota 2023 yang berlangsung Dewan Royal Berkshire, Royal Brunei Polo & Riding Club, Jerudong, hari ini.

  Yang Berhormat Dato seterusnya berkata, untuk mencapai hasrat itu, adalah amat penting bagi institusi akademik seperti Universiti Teknologi Brunei (UTB) meningkatkan sokongan bagi penyelidikan akademik yang dibimbing oleh agenda 2030.

  Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah menyempurnakan pelancaran Anugerah CIPTA Duli Pengiran Muda Mahkota 2023 yang berlangsung di Dewan Royal Berkshire, Jerudong, kelmarin.

  “Keutamaan teknologi dan penyelidikan sedia ada juga perlu untuk diselaraskan untuk menyokong pendekatan inovatif dalam sains kemapanan, khususnya yang memberikan penekanan kepada kolaborasi merentas disiplin.”

  Beliau berkata bahawa institusi akademik khususnya dalam pendidikan tinggi harus memimpin melalui teladan dan terus memberikan pelajar inspirasi supaya akan terlibat dalam isu-isu kemapanan.

  Yang Berhormat Dato dalam ucapannya memetik titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Majlis Konvokesyen UTB ke-9 di mana Baginda menekankan perlunya untuk meningkatkan penyelidikan dalam bidang-bidang utama yang mampu menyumbang kepada peningkatan jumlah paten dan pengkomersialan di mana UTB dan CIPTA 2023 dapat menyediakan laluan untuk mengkomersialkan dan penjanaan pasaran.

  Pada masa yang sama, Yang Berhormat Dato berkata bahawa UTB sebagai sebuah perusahaan dapat membina sebuah ekosistem bagi produk-produk berasaskan penyelidikan untuk memperoleh kelebihan saingan dan menubuhkan kerjasama dengan pihak berkepentingan yang lain bagi ciptaan nilai dan inovasi bersama di mana CIPTA 2023 merupakan bahagian penting bagi ekosistem inovasi berkenaan.

  Beliau percaya bahawa ekosistem inovasi merupakan sebuah mod yang dapat memperbaiki inovasi produk dan menangani isu-isu kolaborasi merentas organisasi dalam inovasi bersama di mana ia akan mempromosikan aliran, integrasi dan peruntukan ilmu pengetahuan serta sumber inovatif dalam ekosistem berkenaan.

  Beliau menambah bahawa CIPTA berada dalam ekosistem inovasi berkenaan dan UTB merupakan sauh utama bagi hubungan dengan industri dan pemodal teroka.

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Anda

  Jepun semak semula undang-undang

  TOKYO, 9 JUN - Jepun meluluskan undang-undang imigresen yang membenarkan kerajaan menghantar pulang pencari suaka yang gagal, walaupun mendapat tentangan daripada parti pembangkang dan...
  - Advertisment -