Jumlah kecederaan di tempat kerja membimbangkan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 JUN – Peningkatan jumlah kecederaan di tempat kerja merupakan satu trend yang membimbangkan di mana pada 2021 sebanyak 193 kes telah direkodkan dengan 57 peratus kejadian berkenaan adalah daripada industri binaan.

Mengenali akan kurangnya kompetensi kesihatan, keselamatan dan alam sekitar (HSE) sebagai faktor utama yang menyebabkan insiden HSE yang tinggi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Joint MISC HSE Taskforce merangkumi MISC-WG Energy dan MISC-WG Construction telah ditubuhkan pada Mac 2021.

Perkara itu dinyatakan oleh Ketua MISC-WG Energy dan Pengerusi Bersama Joint MISC HSE Task Force, Hajah Rosita binti Haji Hassan dalam kata alu-aluannya pada Majlis Pelancaran Program (Rintis) Perantisan Kompetensi HSE yang berlangsung di Dewan Musyawarah, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, kelmarin. Acara itu adalah bersempena dengan Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei (Brunei MYCE) 2022.

Hadir selaku tetamu kehormat ialah Timbalan Menteri, Jabatan Tenaga di JPM, Dato Seri Paduka Haji Matsatejo bin Sokiaw. Turut hadir ialah Timbalan Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi) di Kementerian Pendidikan, Dr Chin Wei Kei dalam kapasitinya sebagai timbalan pengerusi MISC serta ketua dan ketua-ketua bersama Kumpulan Kerja MISC.

Program itu bermatlamat untuk melengkapkan warga tempatan dengan kompetensi HSE untuk diiktiraf secara profesional dalam sektor tenaga dan binaan sebagai penyelaras dan pegawai workplace safety health (WSH).

Ia akan menyediakan peluang kepada warga tempatan untuk membina kerjaya mereka sebagai profesional HSE dan pada masa yang sama, menyumbang ke arah penubuhan tempat kerja yang lebih selamat. Program itu merangkumi latihan profesional dan pembangunan kompetensi di mana untuk menjadi seorang penyelaras atau pegawai WSH yang diiktiraf, setiap pelatih harus melalui minimum dua tahun pengalaman pekerjaan HSE yang relevan dan dinilai oleh SHENA.

Di bawah pembangunan kompetensi, para pelatih akan membangunkan kemahiran kompetensi yang diperlukan oleh pengawal selia menerusi pembangunan dalam-peranan (in-role) di tempat kerja mereka. Bagi menyokong syarikat-syarikat untuk melatih kakitangan mereka di bawah program itu, bantuan kerajaan menerusi SkillsPlus di bawah Dana Pembangunan Sumber Manusia boleh diperoleh bagi membiayai latihan berkenaan.

Semasa acara itu, Dato Seri Paduka Haji Matsatejo telah menyampaikan surat anugerah kepada wakil-wakil dari 20 buah syarikat menyertai daripada sektor tenaga dan binaan, yang telah berjaya memasuki program berkenaan.

Dato Seri Paduka Haji Matsatejo menyampaikan surat anugerah kepada wakil sebuah syarikat yang berjaya memasuki program berkenaan pada majlis yang berlangsung di Dewan Musyawarah, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, baru-baru ini. – Gambar oleh Bahiyah Bakir