Monday, November 28, 2022
29.1 C
Brunei

-

Kalimat tua angkat keaslian bahasa masyarakat

Oleh Sim Y. H.
Gambar oleh Daniel Lim

KUALA BELAIT, 16 NOV – Projek Penyelidikan Bahasa dan Kalimat Tua merupakan satu inisiatif Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk memperkenalkan semula bahasa dan kalimat tua yang sudah lama tidak digunakan pada masa kini.

“Bahasa dan kalimat tua ini akan memperkaya perbendaharaan kata Bahasa Melayu di negara ini sekali gus akan mampu mengangkat keaslian bahasa yang dimiliki oleh masyarakat di negara ini.”

Perkara itu dijelaskan oleh Pemangku Pengarah DBP, Awang Suip bin Haji Abdul Wahab pada Taklimat Penyelidikan Bahasa dan Kalimat Tua yang berlangsung di Perpustakaan DBP, Kampung Pandan, Kuala Belait, hari ini.

Beliau menerangkan bahawa penyelidikan itu dirancang pelaksanaannya selama dua tahun yang akan melibatkan Tim Penyelidik DBP mengumpul dan menjejaki bahasa serta kalimat di keempat-empat daerah.

Awang Suip berkata lagi bahawa taklimat diadakan bersama penghulu mukim, ketua kampung dan pemangku ketua kampung serta beberapa orang warga emas yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran mengenai budaya sebagai langkah untuk membuka salam terlebih dahulu.

Awang Suip semasa berucap pada majlis taklimat tersebut.
Taklimat Penyelidikan Bahasa dan Kalimat Tua di DBP Pandan, Kuala Belait, kelmarin.

“Taklimat ini akan memberikan penerangan dengan lebih jelas mengenai projek penyelidikan yang dilaksanakan ini dan sekali gus memohon kerjasama daripada penghulu mukim, ketua dan pemangku ketua kampung dalam sama-sama membantu mendapatkan serta mengenal pasti informan-informan penyelidikan,” jelasnya lanjut.

Penerangan mengenai projek berkenaan disampaikan oleh Ketua Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan, Hajah Haireni binti Haji Awang Damit.

Sementara itu, penghuraian mengenai bahasa dan kalimat tua diterangkan oleh Pakar Rujuk, Dato Paduka Haji Mahmud bin Haji Bakyr dan Profesor Madya Dr Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid.

Projek itu dilaksanakan oleh Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan, DBP sebagai satu lagi upaya untuk menggerakaktifkan penyelidikan budaya dan seterusnya mendokumentasikan hasil pengumpulannya.

Projek itu dirancang akan mula dilaksanakan pada Disember 2022 di mana ia sebagai usaha untuk menjejaki kewujudan bahasa dan kalimat tua yang pernah dituturkan dan digunakan oleh masyarakat Brunei untuk diperkenalkan semula menerusi pendokumentasian, mengetengahkan dan menyerlahkan semula bahasa dan kalimat tua yang boleh diangkat serta distandardisasikan dalam penggunaan Bahasa Melayu pada masa kini dan akan datang.

Ia juga adalah usaha untuk memelihara dan mendokumentasikan khazanah seni budaya bahasa.

Projek itu akan menumpukan kajian lapangan iaitu menemu bual informan-informan yang dikenal pasti dari keempat-empat daerah.

Pelaksanaannya dirancang melibatkan penyelidikan kepustakaan pada November hingga Disember 2022, penyelidikan lapangan di Daerah Belait pada Januari hingga Februari 2023, penyelidikan lapangan di Daerah Brunei dan Muara pada Mac hingga Jun 2023, penyelidikan lapangan di Daerah Temburong pada Julai hingga Ogos 2023 serta penyelidikan lapangan di Daerah Tutong pada September hingga Oktober 2023.

Taklimat berkenaan diadakan bagi memberikan penerangan yang jelas mengenai penyelidikan yang dilaksanakan serta untuk sama-sama membantu mendapatkan informan penyelidikan di setiap daerah.

Taklimat bagi Daerah Brunei dan Muara serta Daerah Temburong akan diadakan pada 17 November di Balai Sarmayuda, DBP, Berakas.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Ratusan bantah sekatan COVID China

BEIJING, 27 NOV – Bantahan terhadap kawalan koronavirus di China yang telah mengurungkan jutaan penduduk di rumah telah merebak ke Shanghai dan bandar lain...
- Advertisment -