KDNK menurun 2.2 peratus

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 JAN – Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Negara Brunei Darussalam telah menurun sebanyak 2.2 peratus tahun-ke-tahun pada suku ketiga 2021, disebabkan penurunan dalam sektor minyak dan gas sebanyak 5.3 peratus.

Sementara itu, sektor bukan minyak dan gas pula mencatatkan peningkatan sebanyak 1.0 peratus, menurut siaran media yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, di sini.

Menurut siaran media itu lagi, jumlah KDNK Negara Brunei Darussalam pada harga semasa adalah sebanyak $4.6 bilion berbanding $4.0 bilion pada suku ketiga 2020.

Sektor minyak dan gas yang merangkumi aktiviti perlombongan minyak dan gas dan pembuatan gas cecair asli (LNG) menyumbang sebanyak 47.4 peratus daripada jumlah nilai tambah kasar (GVA). Sementara itu, sektor bukan minyak dan gas yang termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk petroleum dan kimia, telah menyumbang sebanyak 52.6 peratus.

Penurunan dalam sektor minyak dan gas terutamanya disebabkan penurunan pengeluaran minyak mentah daripada 100.6 ribu tong sehari pada suku ketiga 2020 kepada 97.1 ribu tong sehari pada suku ketiga 2021. Pengeluaran gas asli juga menurun daripada 30.7 juta meter padu sehari pada suku ketiga 2020 kepada 28.5 juta meter padu sehari pada suku ketiga 2021. Selain itu, pengeluaran LNG juga mencatatkan penurunan daripada 834,489 MMBtu sehari kepada 750,944 MMBtu sehari pada tempoh masa yang sama.

Penurunan pada pengeluaran minyak mentah dan gas asli adalah disebabkan aktiviti-aktiviti penyelenggaraan dan pemulihan. Tambahan lagi, penurunan ini adalah disebabkan tenaga kerja yang terhad berikutan penularan jangkitan COVID-19 yang seterusnya menjejaskan keupayaan kerja-kerja pemulihan dan aktiviti-aktiviti penyelenggaraan Well, Reservoir and Facilities Management (WRFM).

Sementara itu, penurunan pengeluaran LNG pula disebabkan bekalan gas yang terhad dan aktiviti penyelenggaraan pada salah satu kemudahan loji LNG. Namun demikian, perkembangan sektor bukan minyak dan gas terus menunjukkan perkembangan yang positif walaupun negara menghadapi gelombang kedua COVID-19. Antara subsektor yang menunjukkan peningkatan pada suku ketiga 2021 ini adalah seperti kewangan, perhubungan, perkhidmatan kesihatan dan pembuatan bukan minyak dan gas.

Sementara itu, sektor bukan minyak dan gas, terutamanya aktiviti hiliran, terus menunjukkan peningkatan yang mana pengeluaran produk petroleum dan kimia, telah meningkat dengan GVA sebanyak $337.0 juta pada harga tetap pada suku pertama 2021 daripada $294.9 juta pada suku pertama 2020.

JPES dalam siaran media itu, menyatakan bahawa peningkatan subsektor kewangan adalah selaras dengan peningkatan pendapatan aktiviti kewangan dan perbankan khususnya daripada non-interest profit income.

Ini diikuti dengan peningkatan subsektor perhubungan selaras dengan peningkatan permintaan domestik berikutan langkah-langkah pengawalan yang diperketat semula dalam mencegah penularan gelombang kedua COVID-19.

Manakala, peningkatan subsektor perkhidmatan kesihatan adalah didorong oleh peningkatan perkhidmatan kesihatan kerajaan. Subsektor pembuatan bukan minyak dan gas juga mencatatkan peningkatan terutamanya didukung oleh peningkatan pengeluaran makanan ternakan.

Selain itu, sektor pertanian, perhutanan dan perikanan terus menunjukkan prestasi yang menggalakkan sejak suku kedua 2020. Pada suku ketiga 2021, sektor itu telah meningkat sebanyak 27.9 peratus disebabkan aktiviti-aktiviti pengeluaran perikanan, ternakan dan pertanian.

Peningkatan subsektor perikanan adalah selaras dengan peningkatan industri penangkapan ikan khususnya aktiviti nelayan kecil-kecilan. Manakala, penyumbang utama bagi industri akuakultur adalah keluaran ternakan udang. Sementara itu, peningkatan pengeluaran daging kerbau dan ayam pedaging. Dalam pada itu juga, peningkatan pengeluaran buah-buahan dan padi adalah penyumbang terbesar kepada pertumbuhan subsektor pertanian.

Mengikut pendekatan perbelanjaan, penurunan pertumbuhan KDNK adalah disebabkan penurunan permintaan dalam negeri sebanyak 11.5 peratus, yang mana didorong oleh penurunan perbelanjaan kapital kerajaan dan swasta dan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan. Walau bagaimanapun, penurunan ini diimbangi oleh peningkatan pada eksport barangan dan perkhidmatan sebanyak 44.5 peratus tahun-ke-tahun dan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah sebanyak 13.0 peratus.

KDNK adalah ukuran bagi jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam tempoh tertentu setelah ditolak kos barangan dan perkhidmatan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Laporan penuh KDNK suku ketiga 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES, www.deps.gov.bn