Kongres bincang langkah kekalkan warisan tenunan

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 25 MEI – Siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu (KABSBM) sempena Bulan Bahasa anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Brunei melalui Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa secara maya telah diteruskan lagi hari ini dengan mengupas tajuk ‘Pelestarian Budaya Tenunan melalui Komersialisasi’.

Siri pembentangan kali ke-15 berkenaan menampilkan pemakalah dari Brunei, iaitu Timbalan Setiausaha Tetap (Kebudayaan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Dr Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah dan Pegawai Etnografi, Jabatan Perdana Menteri (JPM), Pengiran Mohd Wafi bin Pengiran Haji Abdul Rahim. Manakala itu, pengerusi kongres pula ialah Pemangku Pengarah DBP Brunei, Awang Suip bin Haji Abdul Wahab.

Antara yang dihuraikan dalam pembentangan kali ini ialah kain tenunan yang berperanan besar dalam menyumbang terhadap pemeliharaan dan pengukuhan ketamadunan Brunei.

Penggunaan kain tenunan bukan sahaja terhad dalam majlis adat istiadat, namun juga popular digunakan pada acara-acara sosial dalam kalangan masyarakat Melayu Brunei pada masa kini. 

Seiring dengan perubahan masa dalam menghadapi arus globalisasi dan perkembangan zaman yang turut sama memberikan impak terhadap pemeliharaan seni warisan tenunan tersebut. Justeru pemeliharaan budaya perlu memanfaatkan budaya material khususnya kain tenunan sebagai komoditi yang berpotensi dikomersialisasikan bagi memacu kelestariannya dalam masyarakat Brunei.

Dr Siti Norkhalbi ketika mengupas mengenai penggunaan kain tenunan semasa siri pembentangan tersebut dijalankan secara dalam talian. – Gambar serahan DBP

Seramai 146 orang pelayar menghadiri KABSBM secara maya yang terdiri daripada Pemangku Timbalan Pengarah DBP, Hajah Sariani binti Haji Ishak, para pemakalah dari dalam dan luar negara, rakan-rakan strategik DBP, pegawai-pegawai kanan kerajaan, para pencinta bahasa, sastera dan budaya dari dalam dan luar negara. 

Penyelenggaraan KAB-SBM dengan tema utama ‘Bahasa Jiwa Bangsa’ ini  turut didukung bersama oleh rakan-rakan strategik DBP, iaitu Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Majlis Belia Brunei (MBB), ASTERAWANI Brunei dan Kumpulan Putra Seni (KPS).

KABSBM dilaksanakan secara bersiri mulai 16 Mac hingga 22 Jun depan dengan pembentangan kertas kerja dua kali seminggu, iaitu setiap Isnin dan Rabu. 

Kongres berkenaan antara lain bermatlamat untuk menggabungkan pakar-pakar bahasa, sastera dan budaya di peringkat antarabangsa dan tanah air dalam upaya untuk berkongsi pengetahuan, ilmu, dan gagasan melalui dinamika pengetahuan, pengalaman dan tingkat kepakaran tertentu.

Seramai 23 pembentang makalah yang terdiri daripada tiga makalah ucaptama dan 20 makalah iringan dijadualkan untuk membentangkan kertas kerja masing-masing sepanjang kongres berkenaan.