Kukuh kerjasama kewangan serantau

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 MEI – Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Dato Seri Paduka Dr Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin telah menghadiri Mesyuarat Menteri-menteri Kewangan dan Gabenor-gabenor Bank Pusat ASEAN +3 (AFMGM+3) secara maya, kelmarin.

Menurut kenyataan dari Kementerian Kewangan dan Ekonomi (MOFE), hari ini, mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh Pengarah Urusan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB), Hajah Rokiah binti Haji Badar.

Mesyuarat AFMGM+3 merupakan platform peringkat menteri di mana wakil dari negara anggota ASEAN, Rakyat Republik China, Jepun dan Republik Korea membincangkan cara untuk mengukuhkan kerjasama kewangan serantau.

Selain bertukar-tukar pandangan mengenai prospek semasa ekonomi global dan serantau yang ia juga menekankan tindak balas dasar terhadap risiko dan cabaran.

Menteri dan gabenor ASEAN+3 bersetuju walaupun rantau ini secara kolektif terus mencatat pertumbuhan, ia mesti kekal mengambil kira risiko kemerosotan dan negara ASEAN+3 harus mengambil tindakan dasar yang sewajar untuk memastikan pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang yang mampan.

Dato Seri Paduka Dr Haji Abdul Manaf semasa menghadiri AFMGM+3 secara maya. – Gambar Serahan MOFE

Mengakui risiko kepada prospek ekonomi serantau, Dato Seri Paduka Dr Haji Abdul Manaf menekankan agar negara ASEAN+3 bekerjasama dalam menangani cabaran bersama dengan memberi sokongan usaha dalam memastikan rantaian bekalan serantau yang berdaya tahan terutama untuk produk dan komoditi penting.

Beliau seterusnya mengongsikan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Negara Brunei Darussalam untuk memudahkan perdagangan rentas sempadan dan untuk menangani kesan inflasi global.

Mesyuarat juga membincangkan kemajuan kerjasama kewangan serantau, khususnya Inisiatif Chiang Mai, memperkukuh Pejabat Penyelidikan Makroekonomi ASEAN+3, Inisiatif Pasaran Bon Asia dan hala tuju kerjasama strategik ASEAN+3.

Kenyataan bersama mesyuarat itu yang diterima pakai oleh ketua perwakilan, boleh dimuat turun melalui ASEAN laman web urus setia ASEAN.

Turut hadir pada mesyuarat itu ialah Setiausaha Tetap (Prestasi dan Korporat) Dayang Suraya binti Haji Jaidin; Timbalan Pengarah Urusan (Operasi/Pembangunan Monetari dan Antarabangsa) BDCB, Hajah Noorrafidah binti Sulaiman, pegawai dari Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa MOFE dan BDCB.