Kumpulan Muezza bentang isu peningkatan binatang terbiar

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 JUN – Dengan menumpukan kepada isu binatang-binatang terbiar yang semakin meningkat, Kumpulan Muezza membentangkan mengenai projek mereka yang dikenali sebagai PAWSITIVE semasa Sesi Pembentangan dan Pameran Mini Pelaksanaan Projek Kemasyarakatan Program Eksekutif Muda Kohort-6, 2022 yang berlangsung di Institut Perkhidmatan Awam, Kampung Rimba, hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat dan menyaksikan pembentangan kumpulan peserta Program Eksekutif Muda Kohort-6 ialah mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud.

Semasa pembentangan berkenaan, beliau diberikan penerangan mengenai pelaksanaan projek kemasyarakatan kumpulan-kumpulan peserta yang telah, sedang dan akan dijalankan pada masa hadapan.

Dalam pembentangannya lagi, Kumpulan Muezza menerangkan bahawa dengan kerjasama pihak-pihak pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang tertentu, projek yang dilaksanakan oleh mereka dihasratkan untuk meningkatkan kesedaran orang awam terhadap isu binatang terbiar dengan menjalankan beberapa aktiviti serta mengambil langkah untuk mengawal populasi binatang terbiar supaya tidak menyebabkan permasalahan kepada masyarakat.

Pembentangan seterusnya oleh Kumpulan Bumi yang memperkenalkan projek bertajuk Baja Buddies iaitu inisiatif yang menyeru orang ramai terutama sekali para petani dan peladang serta pelajar untuk sama-sama berusaha mengurangkan penghasilan sampah-sarap.

Pembentangan diteruskan dengan Kumpulan Qudwah yang menyampaikan Projek Aga Anakku di mana ia mengetengahkan keinginan untuk memperluaskan lagi perkhidmatan pengangkutan sekolah yang lebih selamat, dipercayai dan berkualiti.

Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti semasa diberikan penerangan mengenai projek berkenaan.