Tuesday, May 21, 2024
30.4 C
Brunei

  -

  Majlis menandatangani perjanjian biasiswa Sultan’s Scholar

  Oleh Yusrin Junaidi

  BANDAR SERI BEGAWAN, 8 SEPT – Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) telah mengadakan Majlis Menandatangani Perjanjian Penganugerahan Biasiswa Sultan’s Scholar Yayasan bagi sesi pengajian tahun 2022/2023 di Dewan An-Naura, Tingkat 2, Kompleks Yayasan, petang tadi.

  Hadir selaku tetamu kehormat ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan.

  Pada majlis tersebut, tujuh penuntut telah menerima anugerah biasiswa bagi peringkat Sarjana Muda dan dua penuntut meneruskan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana.

  Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang diketuai oleh Pegawai Buhuth di Jabatan Mufti Kerajaan, Pengiran Haji Muhammad Wafiuddin bin Pengiran Haji Zulkarnain, yang juga alumni Sultan’s Scholar Yayasan.

  Majlis kemudian diteruskan dengan menandatangani perjanjian penerimaan biasiswa bagi kesemua penerima biasiswa yang ditemani bersama dua orang penjamin yang terdiri daripada ibu bapa mereka atau ahli keluarga terdekat.

  Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri menyaksikan salah seorang pelajar menandatangani perjanjian penerimaan biasiswa Sultan’s Scholar pada majlis bertempat di Dewan An-Naura, Tingkat 2, Kompleks Yayasan, kelmarin.

  Manakala bagi pihak Yayasan pula, penandatanganan dilakukan oleh Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar) di Kementerian Pembangunan, Dr Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak, selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan bersama dengan Penolong Pengarah Urusan, Awang Abdullah @ Dollah bin Haji Ahad, dengan disaksikan oleh tetamu kehormat majlis.

  Majlis diteruskan dengan bacaan Doa Selamat bagi memohon keberkatan khusus bagi para penerima biasiswa Sultan’s Scholar Yayasan yang akan bertolak bagi meneruskan pengajian masing-masing.

  Sementara itu, dalam temu bual bersama salah seorang penerima, Patricia Sim Xiang Ru beliau merasa amat berterima kasih atas biasiswa yang telah dianugerahkan dan beliau ingin merafakkan rasa syukur dan menjunjung kasih kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas peluang yang diberikan untuk melanjutkan pengajian tinggi dalam bidang perubatan hingga ke peringkat yang lebih tinggi dan seterusnya akan berbakti kepada negara.

  Sementara itu, Awang Mu-hammad Fikri bin Haji Ali, juga merafakkan rasa syukur ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia atas mengurniakan biasiswa tersebut bagi melanjutkan lagi pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di United Kingdom (UK). Beliau akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik sepanjang pembelajaran nanti dalam bidang MSc Operational Research with Data Science di Universiti Edinburgh, UK.

  Lim Jia Yi turut merasa amat berbangga kerana terpilih untuk meneruskan pembelajarannya ke peringkat lebih tinggi melalui biasiswa yang diberikan. Beliau berharap akan dapat memberikan kembali kepada kerajaan dalam membangunkan ekonomi negara dan juga masyarakat.

  Turut hadir pada majlis adalah sebahagian ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan, ahli-ahli Jawatankuasa Pandu Skim Biasiswa Sultan’s Scholar Yayasan, ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Skim Biasiswa Sultan’s Scholar Yayasan, ibu bapa dan ahli keluarga penerima anugerah biasiswa Sultan’s Scholar Yayasan serta pegawai-pegawai Yayasan.

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Awda

  Australia dan New Zealand hantar pesawat, keluarkan warga dari New Caledonia

  SYDNEY, 21 MEI - Kerajaan Australia dan New Zealand mengumumkan pada hari ini bahawa mereka menghantar pesawat untuk memindahkan rakyat mereka dari New Caledonia...