Mempertingkatkan sukan secara profesional, sistematik

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 MEI – Tidak dapat dinafikan bahawa kecemerlangan dalam sukan prestasi tinggi adalah antara keutamaan di peringkat negara. 

Pihak kerajaan telah dan terus membuat pelaburan yang signifikan bagi memastikan sukan-sukan terus dikembangmajukan di samping meluaskan pool of athletes yang berkemahiran tinggi untuk masa kini dan akan datang. 

Sebagai misalan, jurulatih-jurulatih terbaik telah dibawa ke negara ini secara penuh masa, antara lain bagi sukan wusyu, karate, tekwando, renang mahupun lawan pedang yang diiktiraf sendiri oleh badan dunia masing-masing.

Perkara tersebut adalah antara yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dalam sembah alu-aluannya semasa Majlis Penyerahan Bendera Negara Brunei Darussalam Kepada Kontinjen Negara Brunei Darussalam ke Sukan Asia Tenggara (Sukan SEA) ke-31, Hanoi, Vietnam 2021 yang berlangsung di Bilik VIP, Tingkat 1, Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, pagi tadi.

“Apa yang paling mustahak ialah bagi semua pihak, khususnya Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), persatuan-persatuan sukan kebangsaan, para jurulatih dan atlet sendiri untuk berganding bahu dan bekerjasama secara strategik bersama Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam untuk bergerak secara bersatu untuk mengenal pasti dan membangun bakat-bakat sukan secara profesional dan sistematik. Di sinilah pentingnya komitmen dan dedikasi berterusan setiap pihak secara whole of nation,” sembah beliau.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa menyampaikan sembah alu-aluan pada majlis tersebut yang berlangsung di Bilik VIP, Tingkat 1, Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

Menurutnya lagi, beliau amat yakin bahawa dengan inisiatif yang dilaksanakan bersama setelah keadaan lebih mengizinkan, termasuk mengadakan lebih banyak pertandingan sukan di peringkat kebangsaan khususnya Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam (SKBD), akan menjadi faktor utama dalam memastikan perkembangan sukan negara yang semakin meningkat demi membawa nama Negara Brunei Darussalam lebih jauh ke hadapan dalam kejohanan-kejohanan kini dan yang akan datang.

“Kita turut menantikan penyiapan Projek Menaik Taraf dan Pengubahsuaian Stadium Negara Hassanal Bolkiah yang akan menyediakan lebih banyak platform yang kondusif bagi sukan-sukan prestasi tinggi khususnya sukan-sukan seni bela diri untuk menjalankan latihan secara berterusan, sistematik dan teratur,” sembah Yang Berhormat Dato lagi.

Di samping itu, Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan turut mengingatkan para atlet bahawa pencapaian pingat tetap menjadi sasaran utama dan harapan negara ialah bagi para atlet untuk beraksi dengan cemerlang dan bersungguh-sungguh demi meraih kemenangan di samping memperbaiki rekod kemenangan negara daripada kejohanan Sukan SEA sebelum ini.

“Oleh yang demikian, berbanggalah dan tanailah dalam hati bahawa para atlet adalah anak Brunei yang berkeupayaan untuk berjuang dengan kompetitif di arena persaingan nanti. 

“Tunjukkanlah disiplin, hormatilah tuan rumah khususnya garis panduan pengawalan jangkitan COVID-19, di samping bersifat saling hormat-menghormati dengan berpegang teguh kepada falsafah Melayu Islam Beraja di mana jua berada.

“Kibarkanlah bendera Negara Brunei Darussalam dengan penuh kemegahan semasa berada di sana. Dan kita menantikan kilauan pingat. Insya-Allah,” tambah beliau.

Terdahulu sebelum itu, Yang Berhormat Dato dalam sembah alu-aluannya turut mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada 39 orang ahli kontinjen Negara Brunei Darussalam yang bakal membanggakan negara nanti, khususnya, kesemua 23 orang atlet yang terpilih dalam empat acara sukan iaitu wusyu, pencak silat, karate dan buat julung kalinya, e-sukan. 

Yang Berhormat Dato menjelaskan bahawa sudah setentunya, pemilihan para atlet oleh Jawatankuasa Tertinggi Penilaian dan Pemilihan Atlet Kebangsaan adalah menurut kriteria terperinci dan proses penelitian lanjut yang objektif, unbiased dan evidence-based di mana melakukan pemilihan bukanlah satu perkara yang mudah kerana ia adalah hasil pengorbanan dan pelaburan tenaga intensif yang telah diharungi oleh para atlet yang terbaik antara yang terbaik, lebih-lebih lagi dalam cabaran pandemik COVID.