Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi hadiri ATxSG 2022

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 2 JUN – Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof telah menghadiri Asia Tech X Singapore 2022 (ATxSG 2022) di Singapura yang berlangsung pada 31 Mei hingga 3 Jun.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, di sini, dengan bertemakan Redefining Tech for a Better Future, ATxSG 2022 dimulakan dengan Sidang Kemuncak ATxSG 2022 yang dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi Singapura, Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat.

Dalam ucapan pembukaannya, TYT Heng Swee Keat antara lain menekankan keperluan untuk sentiasa berfikiran terbuka tentang emerging technologie, untuk kekal berwaspada dan membuat pelaburan terhadap keselamatan siber, serta membuka peluang baharu melalui kerjasama.

Berikutan sesi pembukaan Sidang Kemuncak ATxSG 2022, sesi panel telah diadakan yang mengetengahkan beberapa sesi mengenai trust dan ekonomi digital, dari sesi yang
memfokuskan kepada teknologi, masyarakat dan peranan dasar.

Sidang kemuncak berkenaan telah mengumpulkan penggubal dasar utama serantau dan antarabangsa daripada sektor kerajaan serta pemain industri terkemuka bagi membincangkan bidang berkaitan ekonomi digital, emerging technologie dan inovasi digital rentas sempadan.

Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi semasa menghadiri ATxSG 2022 di Singapura yang berlangsung pada 31 Mei hingga hari ini. – Gambar serahan MTIC

ATxSG 2022 diteruskan dengan Ministerial Roundtable Session mengenai membina ekonomi digital yang selamat dan inklusif.

Sesi berkenaan dipengerusikan oleh Menteri Komunikasi dan Penerangan, Singapura, Puan Yang Terutama Josephine Teo.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib turut mengambil bahagian dalam sesi tersebut dengan mengongsi pendekatan utama dalam merealisasikan potensi dan peluang ekonomi digital yang inklusif.

Antara lain, Yang Berhormat Dato menekankan tentang kepentingan penyelarasan dalaman dalam melaksanakan Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 melalui Pelan Transformasi Digital setiap Kementerian.

Pelan-pelan berkenaan akan terus diterjemahkan ke dalam digitalisation of industry sectors di bawah bidang kuasa kementerian masing-masing.

Sebagai acara sampingan semasa ATxSG 2022, Yang Berhormat Dato juga mengadakan perjumpaan muhibah dengan rakan sejawat dari Singapura dan Malaysia. Perjumpaan muhibah dengan PYT Josephine Teo telah diadakan pada 30 Mei yang diikuti dengan penandatanganan memorandum persefahaman (MoU) dalam bidang kerjasama digital bagi meningkatkan kerjasama digital antara kedua-dua buah negara.

Perjumpaan muhibah dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, TYT Tan Sri Panglima Haji Annuar bin Musa pula telah diadakan pada 31 Mei lalu di mana kedua-dua menteri bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan semasa dan membincangkan bidang kepentingan bersama dalam kerjasama digital bagi mengukuhkan lagi hubungan dua hala.

Yang Berhormat Dato bersama rombongan juga telah mengadakan beberapa sesi lawatan kerja ke agensi-agensi berkaitan sektor digital di Singapura.

Objektif utama sesi lawatan berkenaan adalah bagi perkongsian dan pertukaran maklumat serta untuk mempelajari amalan terbaik dalam pembangunan sektor digital.

Turut menghadiri ATxSG di Singapura ialah Timbalan Setiausaha Tetap (Infokomunikasi) di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Haji Hairul Mohd Daud bin Haji Abdul Karim serta pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info-komunikasi Negara Brunei Darussalam (AITI).