Pendidikan cetus kreativiti, jana inovasi

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 MAC – Sebagai penyumbang sumber tenaga manusia kepada pembangunan ekonomi negara, pengajian dalam bidang teknikal dan latihan vokasional yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) diseru untuk diperkasa dan dikukuhkan lagi bagi melahirkan modal insan yang berkualiti dan berkemahiran tinggi.

Selain itu, IBTE juga diseru untuk mengorak langkah dalam sama-sama mengambil peluang bagi menambah baik serta memberi nilai tambah dalam setiap program pengajian yang ditawarkan kepada pelajar termasuklah memperkenalkan program modular yang telah dirancang bagi memenuhi kehendak pasaran.

Seruan itu dibuat oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah bin Haji Sulaiman semasa menyampaikan ucapan selaku tetamu kehormat pada hari pertama Majlis Konvokesyen IBTE ke-29 di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, pagi tadi.

Yang Berhormat Dato seterusnya berkata, “Pendidikan merupakan pencetus kreativiti dan penjana inovasi yang melengkapkan generasi muda dengan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing dalam pasaran kerja dan menjadi pengupaya perkembangan ekonomi keseluruhannya.

“Dalam memperkemaskini program pengajarannya, saya menyeru agar pihak IBTE mengambil langkah yang proaktif dan inovatif dalam penyusunan semula program-program pendidikan bagi memenuhi keperluan pasaran pekerjaan berteraskan Revolusi Industri 4.0 yang lebih mencabar.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah semasa menyampaikan ucapan pada majlis konvokesyen berkenaan. – Gambar oleh Muiz Matdani

“Kita sama-sama maklum bahawa seluruh dunia kini sedang berada di ambang Revolusi Industri 4.0 iaitu industri digital yang melibatkan robot automasi dan analisis data besar (big data) dalam pelaksanaan tugas seharian. Oleh itu, adalah perlu bagi pendidikan TVET bersiap siaga dengan melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital untuk mengekalkan daya saing dan kemajuan landskap dunia moden,” jelas Yang Berhormat Menteri Pendidikan.

Di samping itu, tambah beliau, jaringan kerjasama dengan industri perlu dipergiatkan untuk membuka peluang latihan yang lebih luas khususnya dalam bidang-bidang tertentu yang kritikal bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi di negara ini.

Manakala, bagi memenuhi permintaan tenaga mahir yang semakin meningkat selaras dengan pasaran pekerjaan tempatan, perancangan strategik adalah perlu diteruskan oleh pihak IBTE dengan meningkatkan penawaran tempat pembelajaran menerusi kerjasama dengan pihak industri.

“Saya percaya dengan memberikan tumpuan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran menerusi pelaksanaan program kolaborasi dengan pihak yang berkepentingan dalam dan luar negeri akan dapat memberikan laluan kepada para graduan IBTE untuk mencapai piawaian antarabangsa dan mempunyai potensi untuk berjaya dalam pasaran seperti kehendak pihak industri,” tambah beliau.

Pemerkasaan Sistem Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET), ujar Yang Berhormat Dato, adalah langkah yang dilihat amat wajar kerana bidang ini akan membantu negara di dalam membentuk modal insan ke arah pembentukan teknologi baru dengan nilai-nilai murni agar para graduan kita mampu menangani cabaran Revolusi Industri 4.0.

Beliau juga berharap mutu pengajaran dan pembelajaran di IBTE dapat dikekalkan dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa agar dapat memenuhi keperluan daripada stakeholders, iaitu sektor awam dan pihak swasta.