Porsche Ride promosi projek pendidikan

Oleh Sim Y. H.
Gambar serahan Porsche

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 JUN – Inisiatif Join the Porsche Ride bermula hari ini, dengan pusingan pertama bergerak dari Stuttgart ke Leipzig di mana sebuah Porsche Taycan membuat pemanduan ke pelbagai destinasi di lima benua dalam beberapa tahun yang mendatang.

Menurut kenyataan Porsche, hari ini, matlamat acara itu adalah untuk memulakan projek-projek pendidikan dan pemerkasaan tempatan di setiap peringkat perjalanan mengikut keperluan setempat.

Subjek diketengahkan meliputi perlindungan alam sekitar dan memastikan keadaan kehidupan serta kerja yang baik untuk mengukuhkan perpaduan sosial.

Pada destinasi pertama di Leipzig, Porsche Safari iaitu program pendidikan alam sekitar Porsche akan menjadi tumpuan.

Penglibatan sosial merupakan bahagian penting dalam budaya Porsche, jelas ahli lembaga bagi produksi dan logistik di Porsche AG dan penaja inisiatif itu, Albercht Reimold.

Kanak-kanak ketika mengikuti lawatan penemuan untuk meneroka flora dan fauna tempatan di kawasan luar jalan semasa Porsche Safari.
Albercht Reimold bergambar bersama Porsche Taycan sempena Inisiatif Join the Porsche Ride yang bermula kelmarin.

Beliau menjelaskan sebagai sebuah syarikat yang bertanggungjawab sosial, mereka ingin memainkan peranan menerusi inisiatif berkenaan dalam menjana sebuah dunia yang ingin didiami pada masa sekarang dan akan datang.

“Hanya dengan bekerjasama merentas sempadan geografi, kita mampu menangani cabaran global ketika waktu kita, di mana Porsche Ride, dihasratkan untuk menyediakan gagasan bagi projek baharu, untuk mempromosikan program sedia ada serta membuat sumbangan yang berkekalan dalam memperbaiki keadaan kehidupan,” katanya.

Porsche melihat dirinya sebagai sebahagian komuniti nilai global dan sebagai rakan kongsi kepada masyarakat dengan tumpuan kepada golongan muda atau mereka yang kurang bernasib baik yang memerlukan sokongan serta peluang-peluang pendidikan.

Matlamatnya adalah untuk memperbaiki keadaan kehidupan mereka dalam kaedah yang mampan dan berkekalan.

Oleh itu, Inisiatif Join the Porsche Ride direka untuk berlangsung kira-kira dua tahun dan menumpu kepada memperkasa golongan muda.

Persinggahan kedua acara jelajah bagi Taycan telah ditetapkan di Switzerland di mana sebuah projek keterangkuman akan menjadi tumpuan. Peringkat jelajah seterusnya yang dirancang bagi 2022 adalah Perancis dan China.

Semasa di tapak Porsche di Leipzig, Saxony iaitu destinasi pertama bagi inisiatif itu, pembuat kereta sport itu komited untuk memulihara persekitaran semula jadi dan melaksanakan konsep merumput mampan.

Sejak 2002, padang kawad lama berkenaan telah ditukar menjadi sebuah ruang semula jadi yang unik dalam bentuk kawasan luar jalan (off-road) di Porsche Leipzig.

Tapak seluas 132 hektar itu adalah kawasan bagi 100 ekor lembu Heck dan kuda poni Exmoor serta kediaman bagi tiga juta lebah madu dan pelbagai kehidupan liar termasuk arnab, rusa dan burung pegar.

Sejak 2018, keluarga, kanak-kanak berpeluang mengikuti lawatan penemuan dengan diiringi oleh seorang pendidik alam sekitar dan meneroka flora dan fauna tempatan di kawasan luar jalan semasa Porsche Safari.