Program Pasar Kitani terima sambutan baik

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 JAN – Program Gerai Hujung Minggu Pasar Kitani yang dibukakan semula pada Fasa Awal Endemik ini telah mendapat sambutan baik daripada para peladang dan pengusaha, termasuk orang ramai yang datang berkunjung.

Hadir menyaksikan jualan Program Hujung Minggu Pasar Kitani di kawasan letak kereta, Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP) di sini, hari ini ialah Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali bin Apong.

Semasa tinjauan ke pasar berkenaan, Media Permata berpeluang menemu bual beberapa pengusaha dan pengunjung.

Para pemilik pengusaha sayur-sayuran yang ditemui menyatakan mereka menumpukan kepada pemeliharaan, pengeluaran sayur dengan menggunakan modal yang sedikit.

Rata-rata antara mereka dibantu dan disokong di bawah program pengusaha belia dan KSSUP.

Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali bin Haji Apong meninjau jualan salah seorang pengusaha yang menyertai Program Gerai Hujung Minggu Pasar Kitani diadakan di kawasan letak kereta Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan. Program tersebut disertai seramai 46 peladang dan pengusaha serta menerima sambutan menggalakkan daripada orang ramai. – Gambar oleh Muiz Matdani.
Dayang Izati Permatasari semasa ditemu bual oleh media.
Para pengunjung semasa mengunjungi Pasar Kitani di kawasan letak kereta, Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan.

“Hasil sayur-sayuran bukan sahaja dijual di Pasar Kitani sahaja, sayur-sayur berkenaan juga dihantar ke pasar-pasar raya yang ada di negara Brunei Darussalam, untuk menambah lagi pendapatan seharian,” ujar salah seorang pengusaha.

Pihak Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, tambah beliau, telah banyak memberikan bantuan dari segi khidmat nasihat, memantau dan mengambil data untuk pengeluaran sayur pada masa kini.

‘’Alhamdulillah sokongan daripada pihak kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sangat menggalakkan untuk orang-orang kitani, terutama penduduk tempatan yang ingin berdikari dan menceburi dalam bidang penternakan itik ini. Walaupun tidak banyak, tapi syukur alhamdulillah,’’ ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pengunjung yang ditemui, Dayang Izati Permatasari binti Daud berkata bahawa beliau datang ke pasar berkenaan untuk membeli produk tempatan seperti sayur-sayuran dan kuih-muih.

Apa yang diharapkan dengan adanya Pasar Kitani itu akan digunakan sebagai tumpuan untuk orang ramai membeli bekalan sayur mingguan dan penjualan para pengusaha dapat ditingkatkan.

Melalui Program Gerai Hujung Minggu Pasar Kitani, para pengusaha atau peladang akan berpeluang untuk menjual hasil ladang yang segar dan berkualiti secara langsung kepada pengguna, di samping memberikan peluang kepada peladang atau pengusaha tempatan untuk mempromosi hasil ladang, seperti sayur-sayuran, buah-buahan tempatan, hasil ternakan dan produk agrimakanan kepada pengguna.

Selain itu, para pengguna juga berpeluang untuk mengenal dan berinteraksi bersama para peladang mengenai hasil, syarikat dan berkongsi maklumat mengenai dengan bercucuk tanam.

Dianggarkan 46 pengusaha tempatan yang berdaftar di bawah Jabatan Pertanian dan Agrimakanan akan menyertai program berkenaan setiap minggu untuk penjualan produk-produk seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, produk ternakan tempatan dan produk agrimakanan yang berasaskan daripada pertanian tempatan.

Pembukaan semula gerai berkenaan memerlukan komitmen dari para pengusaha dan pengunjung untuk mematuhi garis panduan Fasa Awal Endemik bagi pasar dan gerai terbuka dalam Rangka Kerja Pemulihan COVID-19 yang berkuat kuasa pada masa ini. Perkara ini adalah perlu bagi sama-sama menjaga membantu untuk mencegah penularan COVID-19.