Saturday, August 13, 2022
24 C
Brunei

Pusat penjagaan kanak-kanak dibenar beroperasi

-

Oleh Salawati Haji Yahya
Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 JAN – Pusat penjagaan kanak-kanak dibenarkan beroperasi secara berperingkat semasa Fasa Endemik bermula 17 Januari ini, sebahagian daripada Rangka kerja Pemulihan COVID-19 bagi Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Kebenaran beroperasi itu susulan kenyataan media sebelum ini yang mana keputusan adalah berdasarkan persetujuan Jawatankuasa Pandu COVID-19 dan hasil kaji selidik dalam talian dikendalikan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kesihatan yang telah disertai lebih 11,500 ibu bapa di seluruh negara.

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin (gambar) mengumumkan perkara itu pada sidang media jangkitan COVID-19 di Kementerian Kesihatan hari ini.

Menurut Yang Berhormat Dato, daripada responden berkenaan, kementerian telah mengambil maklum bahawa sebahagian besar telah bersetuju terhadap keperluan pembukaan semula pusat penjagaan kanak-kanak pada bulan Januari ini.

“Pembukaan semula ini bertujuan memberikan ruang dan peluang khususnya bagi ibu bapa yang bekerja untuk menghantar anak-anak mereka bagi penjagaan semasa waktu kerja,” tambahnya.

Sehubungan itu, dengan mengambil kira keperluan ibu bapa dan nasihat Kementerian Kesihatan bagi kawalan teras koronavirus dan program vaksinasi belum lagi dilaksanakan bagi kanak-kanak bawah umur 5 tahun, pembukaannya akan tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat utama.

Antara syarat-syarat tersebut ialah ibu bapa dan para petugas termasuk petugas bantuan hendaklah lengkap dua dos vaksinasi, kod hijau atau kuning BruHealth bagi bukti pengesahan vaksinasi.

Selain itu, ujian saringan ujian antigen pantas (ART) juga perlu dilakukan setiap minggu bagi ibu bapa dan petugas manakala kanak-kanak hendaklah menjalani ujian ART menggunakan sampel calitan air liur, kata Yang Berhormat Dato.

Beliau turut menekankan bahawa hanya keputusan ART negatif dibenarkan hadir ke premis dan individu mengalami simptom dan berisiko tinggi tidak akan dibenarkan masuk.

“Pemilik pusat penjagaan kanak-kanak hendaklah memastikan premis mempunyai pengudaraan yang mencukupi dengan pemasangan Hepa filter dan pemilik premis juga hendaklah mematuhi garis pandu umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan termasuk pemakaian pelitup muka, sarung tangan dan apron (partial PPE) bagi setiap petugas.

Manakala pemakaian pelitup muka bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas pada setiap masa, mempraktikkan penjarakan fizikal, mengelakkan sebarang kontak fizikal, pemeriksaan suhu badan dan memastikan kebersihan premis.

Dalam memastikan pembukaan semula pusat penjagaan kanak-kanak selaras dengan syarat dan garis pandu yang telah dipersetujui bersama Kementerian Kesihatan, pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) telah dan terus membuat pemeriksaan serta penilaian ke atas premis-premis berkenaan bagi kelulusan untuk beroperasi.

Katanya lagi, “Sebelum diluluskan, pusat berkenaan dikehendaki untuk membuat persediaan mengikut garis pandu demikian dan menghadapkan business continuity plan (BCP) kepada pihak JAPEM.”

“Kebenaran hanya akan diberikan kepada pusat yang didapati bersedia mengikut garis pandu yang ada manakala pusat yang didapati belum bersedia akan diberikan tempoh sebelum penilaian semula dijalankan,” tambahnya.

Setelah diluluskan, jelas Yang Berhormat Dato, premis tersebut akan dibenarkan untuk beroperasi semula di bawah Tahap Pertama Pembukaan Secara Berfasa bermula pada 17 Januari dibenarkan beroperasi dengan 30 peratus kapasiti dalam satu masa.

Pusat hanya dibukakan kepada kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas saja dan aktiviti pusat juga ditumpukan kepada penjagaan saja di mana aktiviti perkembangan (development) secara individu atau berkumpulan adalah tidak dibenarkan.

Pusat penjagaan kanak-kanak juga disarankan untuk membahagi sesi-sesi kepada waktu pagi dan waktu petang atau mengikut hari.

Beliau turut mengongsi setakat ini, seramai 1,275 kanak-kanak telah didaftarkan dalam 45 pusat penjagaan kanak-kanak yang berdaftar diseluruhi negara.

Daripada jumlah ini, sebanyak 20 pusat telah diperiksa dan enam daripadanya didapati sudah bersedia dan dibenarkan beroperasi manakala 14 lagi pusat perlu diperiksa semula.

Di samping itu, 13 pusat dijadualkan untuk diperiksa dalam tempoh dua minggu ini dan pada masa yang sama, didapati bahawa 12 pusat belum menghadapkan BCP masing-masing.

Untuk maklumat lanjut, orang ramai bolehlah merujuk kepada garis panduan yang terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kesihatan dengan melayari laman sesawang www.kkbs.gov.bn atau www.jpm.gov.bn.

- Advertisment -

DISYORKAN UNTUK ANDA

Dua beradik bersatu semula selepas 75 tahun

BHATINDA, INDIA, 12 OGOS – Air mata kegembiraan membasahi pipi seorang pekerja buruh India yang akhirnya bertemu abang tersayang dari Pakistan buat pertama kalinya...
- Advertisment -