Friday, March 31, 2023
23.2 C
Brunei

-

Seminar bincang isu kesihatan mental

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 MAC – Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan, kelmarin, telah mengadakan Seminar Serantau Kesihatan Mental 2023 dengan tema Kesihatan Mental ke Arah Kesejahteraan Ummah.

Hadir merasmikan seminar yang berlangsung di Dewan Musyawarah, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas itu ialah Setiausaha Tetap di Kementerian Kesihatan, Haji Maswadi bin Haji Mohsin selaku wakil peribadi Yang Berhormat Menteri Kesihatan.

Turut hadir ialah Timbalan Mufti Kerajaan, Dato Seri Setia Dr Haji Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin dan Ra’es KUPU SB, Dr Haji Adanan bin Haji Basar.

Pada majlis berkenaan, kertas perdana telah disampaikan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned secara dalam talian.

Dalam pembentangannya, Yang Berhormat Pehin menyarankan supaya terapi ketuhanan berupa zikir-zikir yang meliputi ayat-ayat Al-Quran, ruqyah-ruqyah Nabawiyyah dan doa-doa turut diperkenalkan di pusat-pusat kesihatan dan klinik-klinik kita sebagai rawatan utama atau sekurang-kurangnya sebagai rawatan sokongan kepada terapi-terapi yang sedia ada.

Ahli-ahli panel semasa sesi forum pada sebelah petang, baru-baru ini.

Seminar diteruskan de-ngan pembentangan kertas utama I oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar.

Yang Berhormat Dato menjelaskan, terdapat pelbagai aspek yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah kesihatan mental termasuk sokongan keluarga dan sosial yang kukuh, menjaga kesihatan fizikal, merancang perbelanjaan dan kewangan yang baik, mendapatkan bantuan profesional dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kementerian.

Beliau turut membentangkan dapatan kajian terkini yang menunjukkan sebanyak 99 kes Deliberate Self-Harm (DSH) dikenal pasti di Negara Brunei Darussalam yang mana 34.3 peratus adalah dalam kalangan lelaki dan 65.7 peratus adalah golongan Wanita.

Manakala, kertas utama II pula dibentangkan oleh Profesor Madya Dr Haniza binti Rais dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Kuliyyah Pendidikan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), yang menghubungkan kesihatan mental dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, isu kesihatan mental boleh mempengaruhi semua individu tanpa mengira usia dan boleh mempengaruhi perkembangan insan, akademik, kerjaya, hubungan dan keluarga.

Justeru, tegasnya, adalah penting untuk membentuk kesedaran dan persepsi yang betul terhadap isu kesihatan mental.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Otai impi meluncur ombak hingga usia 100

FUJISAWA, JEPUN, 30 MAC – Seorang warga emas membuktikan bahawa usia bukan penghalang untuk melakukan pelbagai aktiviti lasak seperti meluncur ombak. Seiichi Sano mula meluangkan...
- Advertisment -