TAIB, SCOT terima anugerah ASEAN RDPE ke-5

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 MEI – Delegasi Negara Brunei Darussalam telah menghadiri Majlis Penyampaian Anugerah Kepimpinan Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan kelima 2021 dengan tema ‘Accelerating Recovery and Strengthening Resiliency of ASEAN for Sustainable Rural Development dan Poverty Eradication’, yang telah berlangsung melalui persidangan video pada hari ini.

Hadir selaku ketua delegasi Negara Brunei Darussalam ialah Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan dan Kebudayaan), KKBS, Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari, manakala dua penerima anugerah dari Brunei Darussalam iaitu Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) bagi kategori sektor swasta telah diwakili oleh Pengarah Urusan TAIB, Datin Hajah Hasnah binti Haji Ibrahim dan Society for Community Outreach and Training (SCOT) bagi kategori NGO telah diwakili oleh pengerusinya, Awang Anwar bin Haji Mohammad.

Turut hadir secara maya ialah Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Pengiran Muhammad Ameer Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, mewakili Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan juga pegawai-pegawai kanan dari KKBS, TAIB dan SCOT.

Majlis tersebut telah dianjurkan oleh Republik Filipina melalui Suruhanjaya Anti Kemiskinan Kebangsaan selaku pengerusi Mesyuarat Menteri ASEAN Mengenai Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan (AMRDPE) dan dihadiri oleh negara-negara ASEAN yang bertanggungjawab bagi hal ehwal pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan.

Menurut kenyataan KKBS, Anugerah Kepimpinan RDPE adalah aktiviti rutin dwitahunan bagi Mesyuarat Pegawai Kanan Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan (SOMRDPE) di bawah Rangka Kerja Pelan Tindakan RDPE.

Antara lain objektif ASEAN RDPE, Anugerah Kepimpinan adalah mengiktiraf peranan, pencapaian cemerlang dan sumbangan pertubuhan bukan kerajaan atau pertubuhan masyarakat sivil (NGO atau CSO) dan sektor swasta di negara-negara anggota ASEAN kepada pembangunan luar bandar dan komuniti, mata pencarian dan pengurangan kemiskinan masyarakat tempatan.

Selain itu, Menggalakkan NGO atau CSO dan sektor swasta untuk meneruskan dan memperkukuhkan kerja dan sumbangan kepada pembangunan luar bandar atau masyarakat dan pembasmian kemiskinan di dalam negara dan, dalam konteks yang lebih luas, kepada Wawasan Komuniti ASEAN 2025; Menggalakkan keterangkuman melalui kerjasama dan perkongsian yang lebih erat antara kerajaan, NGO/CSO dan sektor swasta dalam membangunkan luar bandar kawasan atau komuniti dan membasmi kemiskinan dalam negara dan negara anggota ASEAN yang lainnya; dan semangat mempromosikan ASEAN yang berorientasikan rakyat, menggalakkan kesedaran ASEAN di kalangan NGO/CSO dan sektor swasta dan mendekatkan ASEAN dengan hati rakyat.

Majlis Penyampaian Anugerah ASEAN RDPE dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosio-Budaya ASEAN, Tuan Yang Terutama Ekkaphab Phanthavong, diikuti dengan ucapan perasmian oleh Timbalan Ketua Pengarah, Suruhanjaya Pencegahan Kemiskinan Negara, selaku Pengerusi SOMRDPE, Puan Yang Terutama Paterna M. Ruiz.

Para penerima anugerah dari setiap negara ahli ASEAN kemudiannya berpeluang untuk membentangkan peranan, pencapaian dan sumbangan mereka kepada komuniti dan masyarakat melalui siaran video, sebelum menerima trofi secara maya dan e-sijil.

Hajah Nor Ashikin dan delegasi Negara Brunei Darussalam semasa menghadiri majlis anugerah yang berlangsung secara maya. – Gambar serahan KKBS