Sunday, April 14, 2024
23.8 C
Brunei

  -

  KUPU SB kemas kini program seiring wawasan 2035

  Oleh Yusrin Junaidi

  BANDAR SERI BEGAWAN, 23 FEB – Ke arah mendukung merealisasikan wawasan 2035 khususnya dalam pendidikan iaitu rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) sejak 2016 telah mengemas kini program-programnya.

  Ini termasuk program-program utama dalam pengajian doktor falsafah, sarjana diploma lepas ijazah, sarjana muda dan juga diploma tertinggi serta program-program minor seperti kewangan Ahwal Safsiah, pendidikan khas, pendidikan kesihatan Islam dan sebagainya termasuklah kokurikulum.

  Dekan Fakulti Syariah KUPU SB, Dr Haji Noralizam bin Haji Aliakbar ketika dihubungi Media Permata sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 tahun, menyentuh sedikit sebanyak mengenai perkembangan pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama di peringkat institusi tinggi.

  Beliau berkata, usaha proaktif itu adalah untuk menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor KUPU SB, yang sering menekankan pentingnya KUPU SB menghasilkan graduan yang mempunyai sahsiah sebagai pendidik yang pakar dan guru ilmuan yang berkesan sebagai modal insan yang menghayati nilai-nilai agama dan menjalankan peranan mereka bagi menangani gejala sosial dalam masyarakat melalui program yang berkualiti, holistik dan berkesan.

  Menurut beliau lagi, pengemaskinian program-program pengajian di samping mempersiapkan pelajar-pelajar bagi memenuhi pasaran kerja itu juga bertujuan bagi menyesuaikan falsafah visi dan matlamat KUPU SB.

  Ini termasuk melahirkan modal intelek yang soleh sebagai guru agama yang profesional yang berjati diri Melayu Islam Beraja yang kompeten secara holistik, berdaya saing dan mempunyai sikap positif, kreatif dan inovatif melalui kurikulum di samping mengamalkan etika dan nilai murni melalui penerapan kemahiran insaniah yang berteraskan khusus kokurikulum untuk kesejahteraan masyarakat dan negara serta kemanusiaan umat sejagat demi kebajikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

  Dr Haji Noralizam berkata pengemaskinian itu juga bertujuan bagi menyesuaikan falsafah visi dan matlamat KUPU SB. – Gambar serahan Dr Haji Noralizam
  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Awda

  Banjir terburuk landa di Kazakhstan

  POKROVKA, 12 APRIL - Salji dan ais yang mencair dengan pantas telah menyebablan sungai-sungai di utara Kazakhstan dan sempadan di Rusia mencatatkan paras yang,...