Thursday, April 18, 2024
23.7 C
Brunei

  -

  Meja bulat fokus pelancongan mampan

  Oleh Yusrin Junaidi – 

  BANDAR SERI BEGAWAN, 27 OKT – Sempena pelancaran Persidangan Perdagangan BIMP-EAGA 2023 (BETCON23), kelmarin, Perbincangan Meja Bulat: Tunjang Ketersambungan yang membincangkan mengenai Meningkatkan Perdagangan Rentas Sepadan dan Kerjasama Ekonomi dalam rantau BIMP-EAGA telah diadakan di Kubah Bridex, Jerudong.

  Hadir selaku wakil peribadi Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin ialah Pemangku Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP), Haji Mohammad Yusree bin Haji Junaidi.

  Perbincangan meja bulat berkenaan dihadiri oleh kira-kira 100 orang wakil dari beberapa buah syarikat, kedutaan, dan suruhanjaya di Brunei Darussalam yang terlibat.

  Dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Haji Mohammad Yusree, Yang Berhormat Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan berkata, topik meja bulat berkenaan mengentengahkan tema perbincangan iaitu Mempromosikan Pelancongan Mampan dalam Cabaran dan Peluang BIMP-EAGA, yang merupakan topik paling penting untuk dibincangkan.

  Ini khususnya bagi KSSUP sebagai sektor pelancongan dengan membentangkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah BIMP-EAGA.

  Haji Mohammad Yusree membacakan teks ucapan pada perbincangan tersebut. – Gambar oleh Azlan Othman
  Antara tetamu yang hadir pada Perbincangan Meja Bulat di Kubah Bridex, Jerudong. – Gambar oleh Azlan Othman

  Wilayah berkenaan meliputi Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina dengan tiga daripada ahli negara yang terletak di pulau Borneo, iaitu yang terbesar di Asia dan ketiga terbesar di dunia.

  Yang Berhormat Dato seterusnya berkata, untuk meneruskan kemajuan dalam membangunkan aktiviti pelancongan di rantau ini, kita perlu memberi penekanan dan mempromosikan konsep pembangunan mampan dan inisiatif hijau.

  Ia adalah amat penting bagi rantau BIMP-EAGA untuk memajukan industri pelancongan dengan menjaga alam sekitar dan memulihara sumber yang tidak ternilai untuk generasi akan datang.

  Pembangunan mampan merujuk kepada kemajuan yang memenuhi keperluan masa kini, tanpa menjejaskan keupayaan generasi masa depan untuk memenuhi keperluan mereka.

  Ia merangkumi tiga tunjang asas yang saling berkaitan iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar atau juga digambarkan sebagai ‘Keuntungan Rakyat, dan Planet’.

  Oleh itu, tekan beliau, pelancongan mampan memerlukan industri mencari keseimbangan antara memulihara dan melindungi alam sekitar, menghormati budaya tempatan dan memupuk pertumbuhan ekonomi.

  Yang Berhormat Dato turut mengongsikan, Strategi Pelancongan Mampan di Negara Brunei Darussalam telah menunjukkan trend yang semakin meningkat.

  Ketibaan pelancong semasa pra-COVID-19 meningkat pada 15 peratus setiap tahun, daripada 218,809 pelancong pada 2016, kepada 333,244 pelancong tahun 2019.

  “Alhamdulillah, tahun 2019 mencatatkan yang tertinggi jumlah kedatangan pelancong. Walau bagaimanapun, pandemik menghentikan industri pelancongan dan ketibaan pelancong menurun.

  “Selepas itu, dengan kemudahan sekatan sempadan, pada 2022, pemulihan yang ketara telah diperhatikan, di mana bilangan ketibaan meningkat sebanyak 907.6 peratus, daripada 3,543 pada 2021 kepada 35,701 ketibaan. Pada separuh pertama tahun ini kami menerima lebih 55,000 pelawat.”

  Dengan pelbagai inisiatif dan usaha yang telah dilakukan, Yang Berhormat Dato berharap negara akan mencapai sasaran pada tahun ini.

  Sehubungan itu, Negara Brunei juga sedang meningkatkan usaha-nya untuk mengubah landskap pelancongan kepada destinasi ekopelancongan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan menumpukan pada menawarkan pengembara dengan pengalaman yang mengasyikkan dalam alam semula jadi, budaya dan pengembaraan yang penuh dengan aktiviti.

  Beberapa inisiatif sedang giat dilaksanakan termasuk inisiatif untuk menarik lebih ramai kemasukan pelancong terutamanya daripada ekopelancongan dan pengembaraan mampan dan banyak lagi.

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Awda

  Ular punca perkhidmatan kereta api Jepun tergendala

  TOKYO, 17 APRIL – Walaupun kelewatan kecil dalam kereta api peluru yang sangat dibanggakan di Jepun adalah jarang berlaku, dan yang lebih luar biasa...