Saturday, February 4, 2023
26.3 C
Brunei

-

Pameran rai sumbangan sektor tenaga dirasmi

Oleh Sim Y. H.
Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 JUN – Dengan meraikan sumbangan penting sektor tenaga sebagai enjin utama pertumbuhan ekonomi membina masa depan yang baik bagi rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam, Pameran ‘Jaminan Tenaga dan Peralihan Tenaga: Hari ini dan Seterusnya’ dilancarkan sebagai salah satu daripada aktiviti Minggu Tenaga semasa Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei (Brunei MYCE 2022) yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat bagi menyempurnakan perasmian ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof; Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Dr Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Haji Nazmi bin Haji Mohamad.

Turut hadir ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Setia Haji Mohd Tashim bin Pengiran Haji Hassan; Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di JPM, Dato Seri Paduka Haji Matsatejo bin Sokiaw; Timbalan Menteri di JPM, Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Mohd Yunos, setiausaha tetap dan timbalan setiausaha tetap di beberapa kementerian.

Minggu Tenaga 2022 bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai kedayatahanan sektor tenaga susulan dengan keadaan pasaran tenaga global yang sentiasa berubah, yang mana tumpuan utama bagi Minggu Tenaga ialah Jaminan Tenaga dan Peralihan Tenaga.

Yang Berhormat Menteri di JPM, Yang Berhormat Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan dan Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan bersama-sama merasmikan Pameran ‘Jaminan Tenaga dan Peralihan Tenaga: Hari ini dan Seterusnya’, kelmarin.
Yang Berhormat Menteri di JPM ketika menyaksikan pameran yang diketengahkan oleh BGC.
Yang Berhormat Menteri di JPM ketika melawat petak pameran Brunei LNG.
Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan bergambar ramai semasa melawat petak pameran BIBD.

Jaminan Tenaga menggariskan keperluan untuk membekalkan tenaga yang selamat, boleh dipercayai dan berterusan untuk memacu ekonomi, perniagaan dan masyarakat ke arah kemampanan tenaga manakala Peralihan Tenaga adalah bersangkut paut dengan komitmen negara ke arah industri tenaga yang lestari dan bersih.

Transformasi tenaga negara mengambil kira peralihan ke arah sistem tenaga rendah karbon untuk menjaga warisan alam sekitar negara.

Selaras dengan tema berkenaan, pameran itu menyediakan akses eksklusif kepada inisiatif terkini termasuk peluang pekerjaan tempatan dan usaha pembangunan mampan dalam sektor tenaga.

Antara yang menyertai pameran itu ialah Jabatan Tenaga, Jabatan Perkhidmatan
Elektrik (JPE), Autoriti Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Kebangsaan (SHENA), Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam, institusi pengajian tinggi, minyak dan gas serta tenaga.

Antara acara semasa Minggu Tenaga adalah sesi interaktif antara pengusaha-pengusaha, usahawan, orang ramai dan profesional sektor tenaga serta agensi berkaitan, Sesi Penglibatan Pasaran (Market Engagement) selama empat hari, Pameran Laluan Kerjaya dan pelancaran Rang-ka Kerja Kompetensi Sumber Manusia (HRCF) untuk Jabatan Tenaga.

Minggu Tenaga juga menghimpunkan pemain industri tenaga dan ahli akademik dalam perbincangan mendalam mengenai isu tenaga menerusi simposium pada 16 Jun.

Sementara itu, Seminar Tenaga pula akan berlangsung pada 17 Jun.

Majlis penutupan Bulan Keselamatan sempena Hari Keselamatan dan Kesihatan Sedunia di Tempat Kerja (WDSHW) pula akan diadakan pada 18 Jun.

Kempen derma darah juga telah diadakan hari ini sebagai sebahagian daripada inisiatif sempena ulang tahun ke-100 penubuhan JPE.

Selain itu, lawatan ke Stesen Janakuasa Bukit Panggal, Stesen Janakuasa Berakas dan Pusat Kawalan Negara akan diadakan selama tiga hari, 16 hingga 18 Jun, untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai teknologi moden yang digunakan dalam meningkatkan kecekapan tenaga.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Bekas Menteri dijatuhi hukuman penjara 2 tahun

SEOUL, KOREA SELATAN, 3 FEB - Mahkamah Korea Selatan hari ini menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada bekas Menteri Kehakiman, Cho Kuk, selepas dia...
- Advertisment -