Sunday, April 14, 2024
23.8 C
Brunei

  -

  Peguam Negara pertahan kedaulatan undang-undang

  Oleh Syahmi Hassan
  Gambar oleh Bahiyah Bakir

  BANDAR SERI BEGAWAN, 9 FEB – Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa 4 Julai 2022 iaitu “Perlu diingat, undang-undang dan peraturan ada, no one above the law” telah dikenang dan diingatkan semula oleh Peguam Negara, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Di-Raja Dato Laila Utama Haji Awang Isa dalam ucapannya di Majlis Pembukaan Tahun Undang-undang 2023.

  Menurut beliau, titah Baginda Sultan tersebut adalah sesuai sebagai panduan untuk dikenang dan diingatkan semula dalam kalangan mereka tentang konsepnya yang mereka semua terikat, yang dipanggil ‘kedaulatan undang-undang’.

  “Pematuhan kepada kedaulatan undang-undang adalah sesuatu yang memerlukan komitmen dan keazaman. Ia adalah prinsip asas di mana fraterniti undang-undang berdiri, tetapi lebih daripada itu, ia adalah ‘benang’ yang menjalin bersama masyarakat kita, menjamin kemakmuran ekonomi dan pembangunan negara kita bersama-sama dengan kebajikan rakyat di dalamnya,” jelas Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Ahmad.

  Menurut beliau, terdapat banyak cara di mana kedaulatan undang-undang boleh ditakrifkan bahawa tanggapan sedemikian kelihatan sukar difahami; sesungguhnya, daripada idea teras bahawa ‘tiada sesiapa di atas undang-undang’ mengalir banyak prinsip lain yang saling berkaitan yang penting untuk mengekalkan kedaulatan undang-undang seperti mempunyai undang-undang yang diketahui dan boleh diakses dan anggapan tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah.

  Beliau menerangkan inti pati kedaulatan undang-undang termasuk tiga perkara iaitu layanan dan akauntabiliti yang sama di bawah undang-undang; proses yang jelas dan adil untuk menguatkuasakan undang-undang ini; dan keadilan yang boleh diakses dan tidak berat sebelah.

  Dalam ucapannya, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Ahmad ada menyentuh mengenai kerjasama di mana visi Pejabat Peguam Negara adalah ‘Kecemerlangan dalam Perkhidmatan Undang-undang’ dan sebagai sebahagian daripadanya, mereka berazam untuk memupuk kerjasama yang lebih erat dengan institusi kerajaan bagi memberi panduan mengenai penggubalan dasar dan amalan mereka serta penguatkuasaan kuasa dan tugas berkanun mereka bagi memastikan ia dilaksanakan dalam ruang lingkup dan prinsip undang-undang.

  Selain itu, beliau turut menyentuh mengenai latihan di mana mereka telah mengenal pasti latihan dan penglibatan sebagai yang terpenting dalam memastikan undang-undang difahami dan ditafsirkan dengan betul.

  “Salah satu latihan tersebut ialah Kursus Asas Pendakwaan untuk agensi penguatkuasaan undang-undang, memberi tumpuan kepada pegawai kerajaan yang terlibat dalam penyiasatan dan pendakwaan perkara jenayah,” kongsi beliau.

  Penasihat Khas KDYMM dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Di-Raja Dato Laila Utama Haji Awang Isa bin Pehin Datu Perdana Manteri Dato Laila Utama Haji Awang Ibrahim dan Yang Berhormat Peguam Negara serta Ketua Hakim Syarie, Yang Berhormat/Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar semasa menghadiri upacara tersebut.
  Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Ahmad semasa menyampaikan ucapan.

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Awda

  Banjir terburuk landa di Kazakhstan

  POKROVKA, 12 APRIL - Salji dan ais yang mencair dengan pantas telah menyebablan sungai-sungai di utara Kazakhstan dan sempadan di Rusia mencatatkan paras yang,...