Saturday, October 1, 2022
33.3 C
Brunei

Brunei longgar lagi kawalan COVID 15 Sept ini

-

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 SEPT – Beberapa langkah pengawalan COVID telah dikemas kini termasuk syarat pemakaian pelitup muka di dalam bangunan ditarik semula, penuntut yang mempunyai kod merah atau ungu dibenarkan untuk menduduki peperiksaan secara fizikal dan penggunaan tikar sembahyang sendiri di masjid hanya digalakkan.

Ia adalah bagi menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang dimaklumkan melalui Jawatankuasa Pandu COVID-19, berkuatkuasa 15 September nanti.

Perkara tersebut diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof (gambar bawah) semasa Sidang Media COVID-19 Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Yang Berhormat Pehin turut menjelaskan meskipun pemakaian pelitup muka di dalam dan di luar bangunan tidak lagi diwajibkan, namun orang ramai boleh membuat pilihan sendiri untuk memakainya.

Walau bagaimanapun, beliau menegaskan, pemakaian pelitup muka masih diwajibkan untuk mereka yang mempunyai tanda-tanda jangkitan yang ada keperluan untuk keluar rumah; semasa di kemudahan kesihatan sama ada kerajaan atau swasta termasuk hospital, klinik, ambulans, pusat swab dan pusat suntikan; dan jika diperlukan oleh mana-mana penganjur majlis.

Selain itu, bagi memastikan amalan pengendalian makanan di negara ini sentiasa berada di tahap yang baik, pengendali-pengendali makanan yang terlibat dalam penyediaan makanan di restoran, kedai makan, kafe dan gerai adalah juga diwajibkan untuk memakai pelitup muka semasa bekerja.

Beliau seterusnya menjelaskan bahawa penjarakan mengikut ukuran lebar tikar sembahyang bersaiz besar bagi sembahyang fardu lima waktu dan sembahyang Fardu Jumaat masih dikekalkan dan penggunaan tikar sembahyang sendiri adalah digalakkan.

“Ujian ART kendiri bagi warga sekolah di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan serta institusi latihan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) adalah diselaraskan dengan prosedur operasi standard (SOP) bagi ujian ART di perkhidmatan awam iaitu tidak lagi dilakukan secara berjadual dan hanya diperlukan bagi warga sekolah yang menunjukkan tanda-tanda jangkitan atau jika diperlukan oleh pihak sekolah seperti sebelum menduduki peperiksaan atau menghadiri sebarang majlis,” tambah Yang Berhormat Pehin.

Walau bagaimanapun, jelas beliau, ibu bapa atau penjaga kanak-kanak yang ingin meneruskan sendiri ujian ART secara berkala di rumah boleh berbuat demikian di bawah tanggu-ngan masing-masing.

Mengenai peperiksaan di sekolah-sekolah dan peperiksaan awam, Yang Berhormat Pehin berkata calon-calon yang mempunyai kod BruHealth berwarna merah dan ungu adalah dibenarkan untuk menghadiri peperiksaan secara fizikal mengikut SOP kesihatan yang telah disediakan.

“Jika calon mempunyai kod berwarna merah atau ungu semasa hendak menduduki peperiksaan, mereka dinasihatkan untuk menghubungi pihak sekolah dengan segera,” ujar beliau.

Selain itu, pusat-pusat penjagaan kanak-kanak akan dibuka sepenuhnya meng-ikut SOP kesihatan yang telah disediakan.

Yang Berhormat Pehin kemudiannya mengumumkan bahawa pemberian bantuan makanan dan bekalan care package akan dihentikan kecuali bantuan makanan bagi kes-kes positif yang merupakan penerima bantuan kerajaan.

Beliau turut menjelaskan bahawa pengemaskinian tersebut dibuat setelah mengambil kira keadaan jangkitan di negara ini yang terkawal dan kadar imuniti yang tinggi.

Pada sidang media tersebut, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri menasihatkan orang ramai untuk meneruskan langkah pencegahan pada setiap masa.

“Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan sentiasa bekerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan secara bersepadu dalam melindungi keselamatan dan kesejahteraan orang ramai di negara ini,” tekan Yang Berhormat Pehin.

Di hujung kenyataannya, Yang Berhormat Pehin menyeru orang ramai untuk terus berdoa dan bertawakal ke hadrat Allah SWT agar penduduk di negara ini terus dipelihara, dirahmati, aman damai, selamat dan sejahtera.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

19 terbunuh, 28 cedera dalam kejadian letupan bom

ISLAMABAD, 30 SEPT – Sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh dan 28 lagi cedera dalam satu kejadian pengeboman nekad di sebuah pusat pendidikan di ibu negara Afghanistan,...
- Advertisment -