Berkenan bera...

Berkenan berangkat ke AS

Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 Feb – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat ke Amerika Syarikat (AS) bagi menghadiri Sidang Kemuncak Khas Pemimpin AS-ASEAN yang akan berlangsung di Sunnylands, California selama dua hari mulai esok (15 Feb).

Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat kehadapan majlis Baginda Sultan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.

Berangkat sama dan hadir di Hangar Penerbangan tersebut bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Amat Mulia Pengiran-pengiran Cheteria; Menteri-menteri Kabinet;

Baginda Sultan berkenan berangkat bagi menghadiri Sidang Kemuncak Khas Pemimpin AS-ASEAN.
Baginda Sultan berkenan berangkat bagi menghadiri Sidang Kemuncak Khas Pemimpin AS-ASEAN.
DYTM Pengiran Muda Mahkota, DYTM Pengiran Bendahara, YTM Pengiran Muda ‘Abdul Malik, YTM Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel dan YTM Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah menyembahkan selamat berangkat kehadapan majlis Baginda Sultan.
DYTM Pengiran Muda Mahkota, DYTM Pengiran Bendahara, YTM Pengiran Muda ‘Abdul Malik, YTM Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel dan YTM Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah menyembahkan selamat berangkat kehadapan majlis Baginda Sultan.

Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja; Timbalan-timbalan Menteri; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei; dan Pesuruhjaya Polis.

Sidang Kemuncak Pemimpin AS-ASEAN diadakan untuk memperingati peningkatan taraf hubungan dialog AS-ASEAN kepada perkongsian strategik.

Ia juga menjadi pentas ideal untuk para pemimpin ASEAN dan AS melibatkan diri dalam pertukaran formal dan tidak formal, terutamanya berhubung kerjasama ASEAN-AS serta isu-isu serantau dan antarabangsa.

Atur cara sidang kemuncak itu dibahagikan kepada dua sesi iaitu mempromosikan Komuniti Ekonomi ASEAN yang inovatif dan berciri keusahawanan serta melindungi keamanan, kemakmuran dan keselamatan di rantau Asia Pasifik.

Para pemimpin ASEAN dan AS dijangka mengeluarkan dokumen yang menekankan tentang prinsip-prinsip yang dipersetujui kedua-dua pihak ke arah menjuruskan hubungan dialog itu kepada perkongsian strategik yang baharu.

Semasa Sidang Kemuncak ASEAN-AS ketiga di Kuala Lumpur pada November tahun lepas, Presiden AS Barack Obama mengundang semua pemimpin ASEAN menghadiri Sidang Kemuncak Pemimpin AS-ASEAN itu ke negaranya.

ARTIKEL YANG SAMA