Bebaskan Brunei daripada tembakau, rokok

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 MEI – Walaupun Negara Brunei Darussalam bukannya sebuah negara pengeluar produk tembakau, menurut kaji selidik STEPS NCD 2016, sebanyak 20 peratus atau kira-kira 50,000 – 60,000 orang rakyat negara ini yang berumur antara 18 hingga 69 tahun adalah perokok iaitu 36.3 peratus dalam kalangan lelaki dan 3.7 peratus dalam kalangan wanita.

Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Paduka Dr Haji Md Isham bin Jaafar.

(Klik di sini untuk berita lanjut)