Berkenan menerima mengadap

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 Jan- Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, hari ini, berkenan menerima mengadap secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan di Qashr Al-Meezaan.

(Klik di sini untuk berita lanjut)