Trend pemindahan buah pinggang masih rendah

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 JUN – Negara Brunei Darussalam berada di kedudukan antara negara dengan prevalens tertinggi kegagalan buah pinggang di seluruh dunia pada tahun 2021 dan hampir 80 peratus daripadanya disebabkan oleh diabetes manakala 85 peratus rawatan di negara ini adalah melalui rawatan dialisis.

(Klik di sini untuk berita lanjut)