Saturday, March 25, 2023
22.9 C
Brunei

-

Perjalanan keluar dan masuk lebih mudah

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 MAC – Jawatankuasa Pandu COVID-19 hari ini mengumumkan pengemaskinian syarat-syarat perjalanan keluar dan masuk ne-gara melalui udara atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berdasarkan penilaian risiko semasa dan kajian yang terperinci.

(Klik di sini untuk berita lanjut)

 

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Korea S, Jepun tingkat kerjasama

TOKYO, 23 MAC - Jepun dan Korea Selatan hampir serentak menarik tuntutan eksport mereka terhadap satu sama lain sebagai tanda terbaharu hubungan yang bertambah...
- Advertisment -