Lahirkan gene...

Lahirkan generasi celik Al-Quran

Oleh Siti Nur Wasimah S.

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 18 Jan – Pembelajaran Al-Quran di negara ini telah berada pada tahap yang maju dari segi pembacaan dan penghafalan, seterusnya dalam penyediaan mushaf berserta tafsirnya.

“Maka sudah sampai masanya kita mulai masuk ke dalam era pemahaman atau attadabbur isi kitab suci Al-Quran dengan menjadikannya mata pelajaran formal dalam sistem persekolahan agama,” ujar Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman semasa menyampaikan ucapan pada Majlis Penyampaian Hadiah Skim Galakan Khatam Al-Quran di bawah umur 10 tahun bagi Sekolah-sekolah Ugama dan Arab peringkat akhir, yang berlangsung di Dewan Tarbiyyah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), hari ini.

Menyentuh mengenai skim galakan berkenaan, Yang Berhormat Pehin berkata, ia dapat memberikan galakan kepada murid-murid untuk mempelajari Al-Quran dari peringkat umur yang paling muda.

Skim ini, tambah beliau, juga sebagai dorongan dan motivasi kepada murid-murid agar mengkhatamkan bacaan Al-Quran 30 juz sebelum mencapai umur 10 tahun di samping menjadikan budaya membaca Al-Quran sebagai amalan yang berterusan.

Cucunda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah, Pengiran Qaiyimah Nurul Bolkiah menerima hadiah daripadaYang Berhormat Pehin Ustaz Haji Awang Badaruddin, semalam. - Gambar Muiz Matdani
Cucunda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah, Pengiran Qaiyimah Nurul Bolkiah menerima hadiah daripadaYang Berhormat Pehin Ustaz Haji Awang Badaruddin, semalam. – Gambar Muiz Matdani

a Quran reading performance by among the recepients of the award

among the recepients

Dianjurkan setiap tahun bermula tahun 1991, kini ia sudah berusia 25 tahun dan dalam tempoh itu lebih 1,000 orang peserta telah disahkan khatam dengan mencapai markah lebih 75 peratus.

“Dengan pengesahan sedemikian itu, kita percaya bahawa mereka itu adalah murid yang fasih dan lancar membaca Al-Quran dengan bacaan bertajwid, berlagu dan dengan suara yang baik kerana markah 75 peratus ke atas itu diberikan setelah mengambil kira aspek-aspek pembacaan Al-Quran, sebagaimana jua bacaan atau tilawah yang dipertandingkan.”

Menurut Yang Berhormat Pehin lagi, skim ini tidak mudah, ia sangat ketat dan sukar bagi murid mencapai piawaian atau tanda aras yang ditetapkan dengan kiraan markah lebih 75 peratus kerana ia meliputi aspek tajwid, fasahah, suara dan juga lagu.

Murid-murid yang menyertai skim ini adalah dalam lingkungan usia di bawah 10 tahun dalam persekolahan ugama yang terdiri daripada darjah pra sehingga dua, dan dalam usia sedemikian, tambah beliau, rata-rata murid belum belajar Al-Quran dan mereka baru belajar mengaji.

Sehubungan itu, Yang Berhormat Pehin menekankan bahawa peranan ibu apa juga adalah amat penting agar murid-murid ini sentiasa mahu membaca dan mempelajari Al-Quran agar dapat memberikan mereka persediaan dan keupayaan selaras dengan pembelajaran Al-Quran bagi lingkungan usia di bawah 10 tahun.

ARTIKEL YANG SAMA